Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel

Uw nieuwe voorwaarden

Per 1 januari 2021 gelden er voor een aantal van onze personeelsverzekeringen nieuwe voorwaarden. Hieronder vindt u de nieuwe voorwaarden en het bijbehorende wijzigingsoverzicht.

Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Pakket

CompleetVerzekerd Mijn personeel Algemene voorwaarden (2001)

Verzekeringen


Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening van ArboNed of Perspectief

Preventie-, re-integratie-
ondersteuning en budgetten
Voorwaarden (2607) Wijzigingsoverzicht* (992781)

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering
Collectief Jaarloonsom
Aanvullende voorwaarden (2505) Wijzigingsoverzicht* (992780)

Ongevallenverzekering
Collectief Vaste bedragen

Aanvullende voorwaarden (2504) Wijzigingsoverzicht(992780)
Ongevallenverzekering
Collectief Vaste bedragen,
activiteitendekking
Aanvullende voorwaarden (2506) Wijzigingsoverzicht(992780)

* Deze wijzigingsoverzichten zijn niet van toepassing voor relaties die bij ons de Verzuim- of Ongevallenverzekering Collectief hebben gesloten op basis van de mantelovereenkomst die wij hebben met Bouwend Nederland.