Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel

Uw nieuwe voorwaarden

Per 1 januari 2021 gelden er voor een aantal van onze personeelsverzekeringen nieuwe voorwaarden. Hieronder vindt u de nieuwe voorwaarden en het bijbehorende wijzigingsoverzicht.

Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Pakket

CompleetVerzekerd Mijn personeel Algemene voorwaarden (2001)

Verzekeringen


Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening van ArboNed of Perspectief

Preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten Voorwaarden (2607) Wijzigingsoverzicht (XXX nummer)

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom Aanvullende voorwaarden (2505) Wijzigingsoverzicht (XXX nummer)
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen Aanvullende voorwaarden (2504) Wijzigingsoverzicht (XXX nummer)
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen,
activiteitendekking
Aanvullende voorwaarden (2506) Wijzigingsoverzicht (XXX nummer)