Mijn wijzigingen

Mijn wijzigingen

Ons pakket met verzekeringen en diensten die te maken hebben met personeel is vernieuwd. Voor de verzekeringen en diensten van uw pakket gelden vanaf 1 januari 2019 nu de voorwaarden van het nieuwe pakket.
Dit geldt voor de algemene voorwaarden van het pakket zelf. En ook voor de aanvullende voorwaarden die er per verzekering zijn. Of voor de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement, als de verzekering onder de Pensioenwet valt.
Daarnaast zijn er nieuwe voorwaarden voor de diensten. Wat er precies voor u verandert, is afhankelijk van de voorwaarden die u nu heeft. Wilt u een overzicht van de veranderingen die voor u gelden? Klik dan hieronder op het plaatje waarvan de lay-out overeenkomt met uw huidige voorwaarden.

waardeoverzicht-nieuwe-stijlwaardeoverzicht-oude-stijl