Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel

Nieuwe voorwaarden

U heeft bij ons een pakket met één of meer personeelsverzekeringen. Hieronder vindt u een overzicht van alle voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

 

Nieuwe voorwaarden

Pakket

 
Compleet Verzekerd Mijn personeel Algemene voorwaarden (2001)

Verzekeringen

 
Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen Aanvullende voorwaarden (2102) 
Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen Aanvullende voorwaarden (2104) 
Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld Aanvullende voorwaarden (2103)
ZW-eigenrisicoverzekering Aanvullende voorwaarden (2202)
Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering Aanvullende voorwaarden (2203)
WGA-eigenrisicoverzekering Aanvullende voorwaarden (2301)
WGA-gatverzekering Plus  Aanvullende voorwaarden (2406)
WIA-aanvullingsverzekering onder 35%  Aanvullende voorwaarden (2408)
Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom Aanvullende voorwaarden (2505)
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen activiteitendekking Aanvullende voorwaarden (2506) 
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen Aanvullende voorwaarden (2504)

Diensten bij uw verzekering

 
Preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten op maat Voorwaarden preventie-, re-integratie-ondersteuning
en budgetten op maat
(2610) 
Rechtsbijstand Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)

Pensioenwet

Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder de WIA-loongrens Pensioenreglement (2404) 
Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens Pensioenreglement (2403)
Pensioenreglement WGA-gatverzekering Pensioenreglement (2405)
Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement (2407)

Uitvoeringsovereenkomst WIA 0-tot-100 Plan 

Uitvoeringsovereenkomst (2402)

Addendum WIA 0-tot-100 Plan Addendum WIA 0-tot-100 Plan (2409)