doorlopende-evenementenverzekering-mobiel
Nick Faken van Kruim in Gouda

Loondoorbetaling bij ziekte gemakkelijker en duidelijker

Algemeen • Zieke werknemerEerste versie: 11 mei 2020

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte nu gemakkelijker

Loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker is nu gemakkelijker én duidelijker. U kunt gebruikmaken van een goed, uitgebreid en betaalbaar verzekerings- en dienstenpakket voor zieke werknemers. 

Sinds dit jaar is het Convenant Loondoorbetaling MKB van kracht. Dit pakket maatregelen ontzorgt ondernemers met een zieke werknemer.

Tijd voor een update: hoe zit het ook alweer met loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte? En: wat betekent het Convenant Loondoorbetaling MKB voor u?

Wat betaalt u voor een zieke medewerker?

Jaar Kosten werkgever
1 U betaalt uw zieke werknemer 70% van zijn laatstverdiende loon. Dit loon mag niet lager zijn dan het minimumloon.

U betaalt kosten voor arbodienstverlening. Onder andere voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers. Ook kunt u te maken krijgen met kosten om werknemers te re-integreren.

LET OP: afhankelijk van de cao waar u onder valt, gelden er mogelijk andere regels. Onder veel cao’s geldt bij ziekte een verplichting van 90% tot 100% doorbetaling van het loon in het eerste jaar.
2 U betaalt uw zieke medewerker 70% van zijn laatstverdiende loon. Net als bij het eerste jaar kan het zijn dat u dit percentage vanwege de cao moet aanvullen tot 80% tot 100%.

U betaalt kosten voor arbodienstverlening. Onder andere voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers. Ook kunt u te maken krijgen met kosten om werknemers te re-integreren.
3-12
 • Uw medewerker is tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt of tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam: u betaalt voor maximaal tien jaar premie voor zijn WGA-uitkering. Deze premie hangt af van de grootte van uw bedrijf, van de sector waar u onder valt en van de schadelast van uw bedrijf. Over het algemeen geldt: hoe groter uw bedrijf en hoe groter uw schadelast, hoe meer premie u betaalt.
 • Uw medewerker is voor meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt: u betaalt jaarlijks een publieke premie voor de IVA-uitkering van uw werknemer.

Welke nieuwe maatregelen ontzorgen u bij ziekte en re-integratie van uw zieke medewerker?

Binnen het convenant bent u nog steeds twee jaar verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker. De regels voor loondoorbetaling en re-integratie vanaf het derde jaar van ziekte blijven hetzelfde. Door de nieuwe maatregelen is de zorg voor uw zieke medewerker gedurende de eerste twee jaar nu gemakkelijker en duidelijker is. Hierdoor kunt u zich blijven richten op uw kernactiviteiten. Wat zijn de belangrijkste nieuwe maatregelen?

Sinds dit jaar kunt u kiezen voor een MKB-Verzuim-Ontzorg-Verzekering

 • De verzekering is niet verplicht. U maakt zelf de keuze of u kiest voor deze verzekering of dat u uw bestaande verzekering houdt.
 • Deze verzekering dekt financiële schade bij ziekteverzuim. Daarnaast ondersteunt de verzekeraar u maximaal bij de re-integratie van uw zieke medewerker. U krijgt een vaste casemanager die de regie heeft op het re-integratieproces van uw zieke werknemer. Ook neemt hij u administratief werk uit handen zoals het opstellen van een plan van aanpak en het samenstellen van het re-integratiedossier.
 • De verzekering is Poortwachterproof: als u als werkgever de adviezen van professionals overneemt, loopt u geen risico meer op een loonsanctie. Een eventuele loonsanctie komt dan voor rekening van de verzekeraar.
 • U betaalt een premie die minder afhankelijk is van het eigen verzuim binnen uw bedrijf. U krijgt hierdoor minder te maken met schommelingen in uw jaarlijkse premie als gevolg van uw eigen verzuim. Omdat de premie wordt berekend voor een grote groep ondernemers met zowel hoge als lage verzuimcijfers is die meer gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. De premie valt hierdoor voor veel ondernemers wel hoger uit dan die voor de reguliere verzuimverzekering.

En verder

 • Trekt de overheid vanaf 2021 jaarlijks 450 miljoen euro uit om ondernemers tegemoet te komen in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Dat komt neer op ruim 1.000 euro per bedrijf per jaar. Het is de bedoeling dat deze compensatie uiteindelijk alleen gaat gelden voor mkb-bedrijven tot 25 fte's.
 • Is het medisch advies van de bedrijfsarts per 1 januari 2021 leidend bij de UWV-toets op uw re-integratie-inspanningen voor een medewerker die na twee jaar nog steeds ziek is. Omdat het UWV niet meer aan het medisch oordeel van de bedrijfsarts kan twijfelen, kan het UWV u ook geen loonsanctie meer opleggen op basis van dit medisch advies.
 • Wil Minister Koolmees dat het voor u duidelijker is waar het UWV u als werkgever op beoordeelt. Ook wordt deze beoordeling straks landelijk op dezelfde wijze uitgevoerd.
 • Wordt het zogenaamde ‘tweede spoor’ voor u duidelijker. Ofwel: de mogelijkheid dat uw werknemer niet binnen uw bedrijf terugkeert, maar bij een ander bedrijf aan de slag gaat. Met de zekerheid die de geplande maatregelen bieden, kunt u samen met uw medewerker een concreet plan maken.
 • Krijgt uw medewerker ten slotte een grotere rol bij zijn re-integratie. Hij moet voortaan op vaste momenten zelf zijn visie op het re-integratietraject geven.

Houd uw kosten beheersbaar

Wilt u de kosten van verzuim dekken? Dan heeft u de keuze tussen onze reguliere verzuimverzekering met arbodienstverlening of MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.De MKB-Verzuim-Ontzorg-Verzekering sluit goed aan bij werkgevers die:

 • Willen dat het eigen verzuim minder zwaar meetelt in de premie en voorkeur geven aan een meer solidaire (en daarmee hogere) premie.
 • De complete regie rondom verzuim uit handen willen geven.
 • Maximaal begeleid willen worden als een werknemer arbeidsongeschikt is. En hiervoor bereid zijn te betalen.
 • Behoefte hebben aan een meer gestandaardiseerd product met minder keuzes.

Ook kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektwet en voor de WGA. In het laatste geval betaalt u zelf de kosten van de WGA-uitkering en bent u verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Dit risico kunt u afdekken met een WGA-eigenrisicoverzekering.

Voorkom gedoe rondom verzuim

Een offerte aanvragen

Bent u benieuwd wat u betaalt voor een verzekering in uw specifieke situatie?
Onze onafhankelijke adviseurs helpen u verder. Vul het offerte aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vraag een offerte aan

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2022