Flexxfondsen

Fondsinformatie-Flexxfondsen-2014

Als u een FlexxVermogensplan heeft afgesloten, heeft u gekozen voor één of meer beleggingsfondsen. Ieder fonds heeft zijn specifieke risico- en rendementsprofiel. Hoe hoger het te verwachten rendement, hoe hoger het risico. Zie bovenstaande figuur. Welk fonds bij u past, is afhankelijk van de mate van risico dat u wilt lopen en het rendement waar u naar streeft. U mag één keer per jaar gratis de verdeling over de fondsen aanpassen. Om een snelle vergelijking te maken tussen de verschillende fondsen, kunt u de onderstaande fondsbeschrijvingen lezen. Uw adviseur kan u helpen bij het vaststellen van een fondsensamenstelling die bij u past.

  • Wilt u snel en gemakkelijk een indruk krijgen van een fonds, klik dan hieronder op de fondsbeschrijving.
  • Wilt u meer achtergrondinformatie over het fonds, klik dan op het betreffende factsheet.
  • U kunt ook het historisch rendement van de fondsen hieronder bekijken.
  • Wilt u uitgebreide informatie over juridische en fiscale aspecten en het beleggingsbeleid van de verschillende fondsen, klik dan op de fondsengids.
  • Wilt u weten hoe de fondsen zich vorig jaar ontwikkeld hebben, kijk dan in het jaarverslag.
  • Wilt u de meest recente informatie over de koersen? Kijk dan naar de actuele koersen.

Onze fondsen hebben een bewaarder en een beheerder. Om de onafhankelijkheid van de bewaarder ten opzichte van de beheerder (en andersom) te waarborgen, bestaat de directie van de bewaarder uit andere personen dan de directie van de beheerder. Op onze fondsen zijn de voorwaarden van beheer en bewaring van toepassing.  

*Essentiële Beleggersinformatie
**Het beleggingsbeleid van dit fonds is op 24 maart 2014 aangepast. Er wordt sindsdien alleen belegd in aandelen die niet alleen goede financiële resultaten kunnen opleveren maar die ook aantoonbaar duurzaam produceren. Sindsdien heet het fonds Duurzaam Wereldfonds. Van het Wereld Fonds is geen Essentiële Beleggersinformatie en Prospectus meer gepubliceerd.
***Dit fonds is op 24 maart opgeheven. De investeringen zijn overgeheveld het Gespreide Beleggingsfonds. Van het Mix fonds is geen Essentiële Beleggersinformatie en Prospectus meer gepubliceerd.

Als u in één of meer van deze fondsen belegde, heeft u informatie gekregen over de veranderingen toen deze ingingen. U kunt voor deze fondsen hier nog wel de resultaten bekijken van de periode daarvoor.