Eigen Effect Plan

Binnen het Eigen Effect Plan heeft u verschillende beleggingsmogelijkheden. Hieronder geven we u per fonds een korte beschrijving. Bij ieder fonds geven we u de mogelijkheid om meer informatie in te zien. Wilt u weten of de fondsen waarin u belegt nog wel passen bij de mate van risico dat u wilt lopen en het rendement waar u naar streeft? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Zo nodig kunt u in overleg met uw adviseur de verdeling over de fondsen aanpassen. Eén keer per jaar kan dit zonder kosten.

Nederlandse Aandelenfonds
Het Nederlandse Aandelenfonds belegt in grote ondernemingen in Nederland. Omdat Nederlandse ondernemingen ook vaak actief zijn in het buitenland kan ook geprofiteerd worden van internationale ontwikkelingen waarbij actief gezocht wordt naar aandelen met de beste verwachting. Meer informatie over het fonds vindt u in onderstaande documenten:
Fondsbeschrijving
Factsheet
Essentiële Beleggersinformatie
Prospectus
Jaarverslag

Gespreide Beleggingsfonds
Het Gespreide Beleggingsfonds is eigenlijk een ‘fonds van fondsen’: Het fonds belegt in meerdere beleggingsfondsen van NN. Het Gespreide Beleggingsfonds belegt 40% in obligaties, 50% in aandelen en 10% in onroerend goed. Door de goede spreiding over de verschillende soorten beleggingsmogelijkheden is het risico niet hoog. Meer informatie over het fonds vindt u in onderstaande documenten:
Fondsbeschrijving
Factsheet
Essentiële Beleggersinformatie
Prospectus
Jaarverslag

Duurzaam Wereldfonds
Het fonds belegt wereldwijd in bedrijven die mens en milieu centraal stellen en daarnaast goede financiële vooruitzichten hebben. Beleggers verwachten steeds meer van beleggingsspecialisten dat zij niet alleen een zo hoog mogelijk rendement behalen, maar ook oog hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie over het fonds vindt u in onderstaande documenten:
Fondsbeschrijving
Factsheet
Essentiële Beleggersinformatie
Prospectus
Jaarverslag

Obligatiefonds Voorzichtig
Het Obligatiefonds Voorzichtig belegt in vastrentende waarden. De basis wordt gevormd door vastrentende beleggingen in euro’s.
De inkomsten uit deze beleggingen worden uitgekeerd in de vorm van dividend. Voor de belegger die, op wat langere termijn, de investeringen zeker wil stellen door te investeren in relatief veilige obligatieleningen. Belegt u in dit fonds, dan belegt u feitelijk in het Obligatiefonds.
Koersinformatie
Factsheet

Eurocommercial Properties N.V.
Eurocommercial Properties N.V. is een beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappij, die uitsluitend binnen de Europese Unie belegt. Gezien de toenemende integratie van de Europese markten in de beleggings-strategie wordt er niet zozeer op bepaalde landen, maar op specifieke vastgoedsectoren gericht. Binnen de beleggingsportefeuille ligt het hoofdaccent op winkelcentra (85%). De rest van de portefeuille (15%) bestaat uit kantoren en bedrijfsruimten. Lees er meer over op de website van Eurocommercial Properties.
Factsheet

BNP Paribas All in Fund (Dit fonds is per 15 september 2014 opgeheven)
Het BNP Paribas All in Fund, opgericht in 1987, belegt in de beleggingscategorieën aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten en edele metalen in wisselende samenstelling. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een zo goed mogelijk beleggingsresultaat (inkomsten en vermogensgroei) bij een lage risicograad. Voor beleggers die het risico en de kans op een hoog rendement van aandelen willen combineren met risicomijdende beleggingen in obligaties en onroerend goed.

BNP Paribas AEX Index Fund (Dit fonds maakt per 15 september 2014 geen deel meer uit van dit product)
Het BNP Paribas AEX Index Fund, opgericht in 1986, belegt in aandelen van Nederlandse ondernemingen. Dit gebeurt conform de samenstelling van de AEX-index. De AEX-index is de bekendste graadmeter van de Amsterdamse beurs, waarin de 25 meest verhandelde beursfondsen zijn opgenomen. Voor beleggers die, vanwege de kans op een hoog rendement, de voorkeur geven aan beleggingen in aandelen en uit zijn op een marktconform beleggingsresultaat.

BNP Paribas OBAM (Dit fonds maakt per 15 september 2014 geen deel meer uit van dit product)
De in 1936 opgerichte Amsterdamse Beleggingsmaatschappij BNP Paribas OBAM N.V. belegt wereldwijd in aandelen van grotere ondernemingen in aantrekkelijke bedrijfstakken. Daarbij wordt vooral gekeken naar sectoren, maar ook naar landen waarin het fonds aanwezig wil zijn. Het beleggingsbeleid is gericht op rendement op lange termijn, met nadruk op vermogensgroei boven dividendrendement. BNP Paribas OBAM belegt uitsluitend in goed geleide bedrijven in politiek stabiele landen. Voor de belegger die streeft naar vermogensgroei op de lange termijn en die over voldoende financiële middelen beschikt om iets meer risico te kunnen nemen.
Koersinformatie