Aanmelding Opleiding Risicomanagement voor gevorderden

Opleidingen

Bedrijf

Cursist

Afspraken

Uw aanmelding voor de opleiding is definitief nadat u dit formulier heeft verstuurd en een bevestiging van de opleidingscoördinator van De Goudse ontvangt. De studiekosten van € 525,-, inclusief boek Risicogestuurd werken in de Praktijk, zullen na de start van de opleiding verrekend worden in de rekening courant.

Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding zullen wij 50% van de studiekosten aan u in rekening brengen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding bent u het volledige bedrag aan studiekosten verschuldigd. Mocht u, na aanmelding, van deelname aan de opleiding willen afzien dan is het altijd mogelijk om een plaatsvervangende cursist aan te dragen (en zijn er geen annuleringskosten verschuldigd).

Deze gegevens worden door De Goudse alleen gebruikt voor het versturen van opleidingsinformatie en gedeeld met Avans+.

Voor vragen over de opleiding kunt u terecht bij uw accountmanager of bij Mitzie Vermeulen
T (0182) 544 225
opleidingen@goudse.com