ZW-eigenrisicoverzekering

Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers
Werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. Dit geldt ook voor mensen met een bijzondere arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers. U betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Als die begeleiding geen effect heeft en uw ex-werknemer langer ziek is, betaalt u dus een hogere Ziektewetpremie. En belandt hij na de eerste twee ziektejaren in de WGA? Dan krijgt u de WGA-premie van het UWV ook nog doorbelast gedurende maximaal tien jaar.

Wie kan de verzekering afsluiten?
De verzekering is er voor werkgevers met een maximale loonsom van € 20 miljoen. Of wij u kunnen verzekeren, hangt daarnaast af van uw sector, uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom.

Voorbeeldsituatie (werknemer) bij UWV: werknemer met een jaarcontract die na acht maanden ziek wordt.
tl_files/images/producten/ZW-voorbeeldsituatie.jpg
Grip op uw Ziekewetrisico? Wordt voor deze ex-werknemers eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Eigenrisicodrager worden
Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u verantwoordelijk voor het vaststellen van het wettelijke recht op een Ziektewetuitkering en de hoogte en duur daarvan. U betaalt zelf de uitkering aan zieke ex-werknemers. En u heeft de regie bij de begeleiding, de re-integratie en het opleggen van een sanctie als iemand hieraan niet meewerkt.

ZW-eigenrisicoverzekering
U kunt deze taken ook uitbesteden. Als u kiest voor de ZW-eigenrisicoverzekering ondersteunt De Goudse u bij uw verantwoordelijkheden. Zoals een correcte bepaling van het recht op een uitkering en de hoogte en duur daarvan. Ook betalen wij de uitkering aan deze ex-werknemers. En het allerbelangrijkste: De Goudse maakt werk van persoonlijke begeleiding. Kijk voor meer informatie in de brochure.

Naast de ZW-eigenrisicoverzekering biedt De Goudse ook oplossingen voor wanneer uw werknemer langer ziek of arbeidsongeschikt is. Welke oplossing bij u past, is onder andere afhankelijk van uw bedrijfsgrootte. Ontdek het direct met deze filmpjes.

Print deze pagina