Uw zorgverzekering wijzigen of opzeggen?

Uw zorgverzekering wijzigen?
Heeft u al een zorgverzekering bij De Goudse en wilt u de aanvullende verzekering of het eigen risico wijzigen? Dan kunt u dit uiterlijk 31 december van dit jaar aan ons doorgeven. De wijziging gaat dan in op 1 januari van het komende jaar. U kunt een wijziging op twee manieren doorgeven:

  • Via het digitale loket 'inzien en wijzigen'. Nadat u zich de eerste keer heeft aangemeld, kunt u in het vervolg altijd met uw persoonlijke inloggegevens uw zorgverzekering inzien.
  • U kunt uw zorgverzekering ook wijzigen door ons een wijzigingsformulier toe te sturen. Ons adres vindt u op het formulier.

Opzeggen
Als u uw verzekering wilt opzeggen, hebben wij uw opzegging uiterlijk 31 december van dit jaar nodig. Dit geldt zowel voor de Basisverzekering als voor de aanvullende zorg- en tandartsverzekeringen. U kunt alleen schriftelijk opzeggen met het wijzigingsformulier. Als wij tussentijds de polisvoorwaarden wijzigen ten nadele van u dan heeft u ook de mogelijkheid om op te zeggen. Tenzij deze wijzigingen voortkomen uit de zorgverzekeringswet artikelen 11 t/m 14.

Verzekeringsplicht Basisverzekering
In Nederland is iedereen die premie volksverzekeringen (AOW, AWBZ) betaalt over zijn inkomen verzekeringsplichtig. Als u geen eigen inkomen heeft maar u bent wel ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie dan bent u ook verplicht een Basisverzekering te sluiten. Vanaf de datum dat de verzekeringsplicht is ontstaan, heeft u 4 maanden de tijd om de verzekering te sluiten. Let op: als u al verzekerd was en u verandert van verzekeraar, bent u verplicht om voor 1 februari een nieuwe Basisverzekering te sluiten. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari van hetzelfde jaar.

Print deze pagina