Beleid vergoedingen geneesmiddelen

Preferentiebeleid geneesmiddelen
Wij hebben een voorkeursbeleid (preferentiebeleid) voor geneesmiddelen. Dit betekent dat sommige geneesmiddelen alleen worden vergoed als zij van een bepaald merk zijn. Dit merk is dan goedkoper dan andere merken terwijl het precies dezelfde werkzame stof heeft. Geneesmiddelen uit dit preferentiebeleid komen bovendien niet voor rekening van uw eigen risico. U kunt in ons reglement farmaceutische zorg zien welke geneesmiddelen onder het preferentiebeleid vallen. Wilt u een papieren versie toegestuurd krijgen dan kunt u bellen met onze klantenservice via telefoonnummer (0900) 369 22 22.

Wat als mijn apotheker zegt dat het voorkeursgeneesmiddel niet op voorraad is of niet leverbaar is?
Als er een nieuw voorkeursmiddel is bepaald, kan het zijn dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het geneesmiddel meegeven dat daarvoor het voorkeursgeneesmiddel was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een zo’n situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is.

Afwijken van het preferentiebeleid
Als u vanwege medische redenen geen gebruik kunt maken van het voorkeursmerk uit ons reglement farmaceutische zorg, is er nog een ander mogelijkheid om vergoeding te krijgen. Als zowel de voorschrijver (bijvoorbeeld uw huisarts of specialist die het recept schrijft) als de apotheek een contract met ons hebben, is een opmerking op het recept voldoende. De melding ‘medische noodzaak’ dient dan op het recept te staan.

Is de voorschrijver of apotheek niet gecontracteerd dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig om vergoeding te krijgen voor een afwijkend geneesmiddel. Daarbij heeft u een verklaring van de voorschrijver nodig. U kunt uw verzoek sturen naar:

Aevitae, gevolmachtigde van Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V.
Postbus 2561
6401 DB Heerlen.

Deze afwijkende geneesmiddelen vallen wel onder het eigen risico.

Print deze pagina