Verantwoord ondernemen

De Goudse baseert al sinds jaar en dag haar beleid op een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen ten opzichte van haar polishouders, de verzekeringsadviseurs, de aandeelhouders en de medewerkers. Maar ook ten opzichte van andere belanghebbenden.

Alles wat onze medewerkers doen, dient maatschappelijk verantwoord te zijn en te zijn gebaseerd op moraliteit, zorgvuldigheid, geloofwaardigheid, loyaliteit en collegialiteit. Afspraken hierover zijn vastgelegd in onze bedrijfscode, waarbij de eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt vormt.

Energiezorg
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen besteedt De Goudse veel aandacht aan energiezorg.

Print deze pagina