Rechtsbijstandverzekering Particulier

Met de Rechtsbijstandverzekering Particulier is uw hele gezin verzekerd van deskundige rechtshulp bij vrijwel alle juridische problemen. Arbeidsconflicten, huurgeschillen, verkeersongevallen, koopovereenkomsten die niet worden nagekomen… u kunt in tal van situaties belanden waarin u juridisch advies nodig heeft. Dat kost al snel veel geld: een advocaat rekent al gauw zo’n € 180,- per uur. De Goudse biedt u met de Rechtsbijstandverzekering Particulier een betaalbare oplossing.

Deskundige rechtshulp
De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand. SRK behandelt uw zaak in principe zelf. Zo nodig worden derden ingeschakeld. U kunt in dat geval ook zelf een advocaat aandragen. Het is belangrijk dat u een conflict zo vroeg mogelijk meldt. Voor rechtsbijstand of juridisch advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met SRK. U kunt dit doen via www.srk.nl, telefonisch: (079) 344 81 81 of via een brief naar SRK, Postbus 3020, 2700 LA  Zoetermeer.

Eigen risico
U heeft geen eigen risico bij schade. Wel geldt dat:

 • Het belang van het conflict minimaal € 225,- moet zijn
 • Het belang van het conflict minimaal € 75,- moet zijn als de zaak over een motorrijtuig gaat

Bij conflicten die om een lager bedrag gaan, verleent SRK geen rechtsbijstand. U heeft dan wel recht op de telefonische adviesservice of schriftelijk advies.

Aanvullende dekkingen
De volgende aanvullende dekkingen zijn mogelijk.

 • Motorrijtuigen
  U bent verzekerd voor de kosten van geschillen rond  de aankoop, het onderhoud of de reparatie van uw motorrijtuig(en). En ook van conflicten naar aanleiding van verkeersongevallen.
 • Eigen woning
  U bent verzekerd voor alle juridische conflicten die te maken hebben met uw eigen woning.
 • Belasting- en vermogensrecht
  U bent verzekerd wanneer u in beroep wilt gaan tegen een beslissing van een belastingheffende instantie of wanneer u een juridisch geschil heeft over vermogensbeheer met een effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder.

Onafhankelijke informatie
Wilt u meer weten? U vindt onafhankelijke informatie over deze verzekering op wijzeringeldzaken.nl op de pagina Verzekering (onder het kopje ‘Verzekeringen voor jezelf en je gezin’).

Print deze pagina