Beleggingslijfrenteverzekering

Waarom een Beleggingslijfrenteverzekering?

De Goudse Beleggingslijfrenteverzekering is een moderne, voordelige, transparante en flexibele beleggingsverzekering. Deze verzekering wordt (ook) gebruikt als voortzetting van bestaande beleggingsverzekeringen van andere aanbieders.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Flexibele periodieke en eenmalige premiestortingen
 • particulier-vinkje
  Ruime beleggingskeuze en lage fondskosten
 • particulier-vinkje
  Lage kosten in de verzekering

Wat is de Beleggingslijfrenteverzekering?

Met de beleggingslijfrenteverzekering kunt u, naast hetgeen door de overheid (AOW) en uw werkgever (Pensioen) is geregeld, zelf vermogen opbouwen voor uw oudedagvoorziening. Als fiscaal gezien de beschikking heeft over jaarruimte of reserveringsruimte, kunt u deze onderbrengen in deze lijfrente. Zo kunt u eenvoudig een aanvulling op uw inkomen voor later opbouwen. Tot die tijd kunt u profiteren van belastingvrije vermogensopbouw in Box I, terwijl u de lijfrentepremies (onder voorwaarden) mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Te zijner tijd wordt er belasting geheven over de uitkeringen die u ontvangt.

Fiscale varianten en voortzettingen
De Beleggingslijfrenteverzekering is onder andere bruikbaar voor de volgende fiscale varianten:

 • Gerichte lijfrente
 • Voortzetting oud regime lijfrente
 • Gouden handdruk
 • Winst uit staking onderneming
 • Afstorting oudedagsreserve
 • Winst uit staking onderneming en afstorten oudedagsreserve

Genoemde varianten zijn al dan niet als voortzetting van een bestaande verzekering bij De Goudse mogelijk.

Beleggingen
Binnen de Beleggingslijfrenteverzekering van De Goudse kunt u gebruik maken van het volgende beleggingsassortiment.

Voor wie is het?

Voor wie is het?

Wanneer is dit product mogelijk geschikt voor u?
Wanneer is dit product (mogelijk) niet geschikt voor u?
U bent tussen de 18 en 70 jaar oud, woont in Nederland en bent in Nederland belastingplichtig. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet.
Als u nieuw lijfrentekapitaal wilt opbouwen of een bestaand lijfrentevermogen verder wilt opbouwen. Als u geen nieuw lijfrentekapitaal wilt opbouwen en geen bestaand lijfrentevermogen verder wilt opbouwen.
Een financieel adviseur helpt u bij de keuze voor dit product en betrekt in zijn advies ook andere opties (zoals een garantielijfrente of een bancaire lijfrente). Als u geen advies wilt (‘execution only’).
Als u een alternatief zoekt voor een negatieve rente- vergoeding of gegarandeerd rendement. Wanneer u op zoek bent naar een gegarandeerd rendement.
U heeft voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt niet in de problemen als het rendement op uw lijfrenteverzekering lager is dan verwacht. U heeft niet voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt in de problemen als het rendement op uw lijfrenteverzekering lager is dan verwacht.
U laat zich periodiek adviseren over uw beleggingen en past de fondskeuze aan als uw persoonlijke of financiële situatie hiertoe aanleiding geeft. U wilt geen periodiek beleggingsadvies, of wijkt af van het advies van uw financieel adviseur (en de fondskeuze is daardoor niet meer passend).
U hebt op de ingangsdatum een langere beleggingshorizon (5 jaar of meer) U hebt op de ingangsdatum een korte beleggingshorizon (tot 5 jaar).
U wordt niet nerveus van een beleggingsproduct. U wordt nerveus van een beleggingsproduct.
Wat kost het?

Wat kost het?

 • Eenmalige kosten: € 50,- bij aanvang van de verzekering
 • Doorlopende maandelijkse kosten:
  - Bij een eenmalige premiebetaling: € 2,50 per maand
  - Bij periodieke premiebetaling: € 5,- per maand
 • 0,35% per jaar over de waarde van de beleggingen (per maand wordt 1/12e verrekend over de actuele waarde);
 • Geen kosten bij aankoop van beleggingen
 • Geen kosten bij switchen van beleggingen
 • Geen kosten bij verkoop van beleggingen
 • Geen kosten bij Systeem beleggen
 • Geen bewaarloon
 • Geen overige kosten
 • Geen kosten bij beëindiging
 • Kosten van de beleggingen worden vooraf getoond in de offerte (De Goudse heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten)
Wat zijn de voordelen?

Wat zijn de voordelen?

De Beleggingslijfrenteverzekering biedt een aantal in het oog springende voordelen.

 • Uw waarde opbouw is afhankelijk van het rendement van uw beleggingen;
 • U koopt een lijfrente aan op de einddatum tegen de dan geldende (garantie) marktrente of in beleggingen;
 • Onafhankelijk advies;
 • Flexibele periodieke en eenmalige premiestortingen;
 • Vanaf € 100,- euro premie per maand of € 2.000,- koopsom;
 • Premiebetaling middels automatische incasso en per premienota is mogelijk;
 • Vanaf € 2.000,- koopsom bij keuze Beleggingsfondsen en vanaf € 50.000,- bij keuze Individueel vermogensbeheer;
 • Ruime beleggingskeuze en lage fondskosten;
 • Vrije keuze in beleggingen zonder aan-, verkoop- of switchkosten in de verzekering;
 • Lage kosten in de verzekering;
 • Korting voor niet-rokers voor de uitkering bij overlijden;
 • Maandelijkse bonusbijschrijvingen als de dekking bij overlijden lager is dan de beleggingswaarde;
 • Via internet inzicht in de dagelijkse ontwikkeling van uw verzekering;
 • Jaarlijks een schriftelijk overzicht van de waarde van uw verzekering.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?