Fondsenwijzigingen BNP Paribas Cardif

U heeft een brief gekregen van ons over uw beleggingsverzekering die voorheen bij BNP Paribas Cardif liep. Daarin lieten wij u weten dat het geld van één of meer fondsen waaraan u deelneemt wordt overgeheveld naar een ander fonds van BNP Paribas. Hieronder vindt u een aantal vragen hierover met de bijbehorende antwoorden.

De fondswijzigingen volgen al snel na de overname door De Goudse. Hoe komt dit?
Al voor de overname was BNP Paribas van plan de fondsen te wijzigen. Dit is stil komen te liggen door de overname en wordt nu weer verder opgepakt. De Goudse is het er helemaal mee eens dat de wijzigingen worden doorgevoerd en de efficiency wordt verbeterd. Dit wordt gedaan in samenspraak met fondsbeheerder BNP Paribas Asset Management.
Zijn er op korte termijn nog meer wijzigingen in het fondsaanbod te verwachten?
Nee, het is niet te verwachten dat er op korte termijn nog meer wijzigingen volgen. Wel streeft De Goudse altijd naar een zo efficiënt mogelijk beheer. En hierbij zijn wij ook afhankelijk van de wijzigingen die de vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management eventueel doorvoert in het fondsenaanbod.
Wijzigen mijn fondsen automatisch?
Ja, wij zorgen ervoor dat dit gebeurt op 22 oktober 2020. Wij hanteren voor elk fonds de koers van 20 oktober 2020.
Zijn de kosten van de nieuwe fondsen hoger?

Nee. Ze blijven gelijk of worden minder. In de onderstaande tabel ziet u welk kostenpercentage de fondsbeheerder jaarlijks in rekening brengt. De kosten worden automatisch verwerkt in de koers en niet apart in rekening gebracht.

Huidige fondsen Fondskosten  Vervangende fondsen Fondskosten
MSCI Europe ex UK ex Controversial Weapons 0,25% MSCI Europe ex Controversial Weapons 0,25%
MSCI EMU ex Controversial Weapons 0,25% MSCI Europe ex Controversial Weapons 0,25%
Parvest Convertible Bond Europe 0,81% Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury 0,20%
MSCI North America ex Controversial Weapons 0,25% MSCI World SRI S-Series 5% Capped 0,25%
BNP Paribas Euro Bond Opportunities Privilege Cap 0,68% Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury 0,20%
Parvest Equity Best Selection Euro Privilege C 1,08% MSCI Europe ex Controversial Weapons 0,25%
Waarom dalen voor sommige fondsen de kosten wel en blijven die voor andere gelijk?
Dat heeft te maken met het werk dat de fondsbeheerder voor een fonds moet uitvoeren. Als een fonds (automatisch) de beursindex volgt, hoeft de fondsbeheerder verhoudingsgewijs weinig te doen en zijn de kosten verhoudingsgewijs laag. Als een fonds de index niet volgt maar actief wordt beheerd door de fondsbeheerder zijn de kosten daarentegen hoog. 

Als u in het overzicht hierboven ziet dat de kosten dalen, gaat het om de situatie dat u overstapt van een fonds waarbij de index niet wordt gevolgd (meer werk, hogere kosten) naar een fonds dat wel index-volgend is (minder werk, lagere kosten). Als de kosten lager zijn, betekent dat overigens niet dat u voor dat fonds automatisch een hogere beleggingsopbrengst mag verwachten.
Wat zijn de rendementen van de nieuwe fondsen?
In de onderstaande tabel ziet u de rendementen die de fondsen gemiddeld hebben behaald over een periode van 20 jaar, namelijk van 1 januari 2000 tot 1 januari 2020. De fondskosten van zowel de oude als de vervangende fondsen zijn de meest recente fondskosten.
Huidig fonds
Netto Historisch Rendement
Fondskosten Bruto Historisch Rendement Vervangend fonds Netto Historisch Rendement Fondskosten Bruto Historisch Rendement
MSCI Europe ex UK ex
Controversial Weapons
4,01% 0,25% 4,26% MSCI Europe ex
Controversial Weapons
2,78%  0,25% 3,03%
MSCI EMU 
ex Controversial Weapons
2,13% 0,25% 2,38% MSCI Europe 
ex Controversial Weapons
2,78% 0,25% 3,03%
Parvest Convertible Bond Europe 1,64% 0,81% 2,45% Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury 4,64% 0,20% 4,84%
MSCI North America 
ex Controversial Weapons
4,36% 0,25% 4,61% MSCI World SRI S-Series 5% Capped 5,12% 0,25% 5,37%
BNP Paribas Euro Bond Opportunities Priv. Cap 3,48% 0,68% 4,16% Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury 4,64% 0,20% 4,84%
Parvest Equity Best Selection Euro Privilege C 2,14% 1,08% 3,22%  MSCI Europe 
ex Controversial Weapons
2,78% 0,25% 3,03%

      
Na afloop van het kalenderjaar 2020 bepalen wij de nieuwe 20-jaarsrendementen en kosten. Die ziet u terug op uw eerstvolgende waardeoverzicht.

Hoe hoog is het risico van elk nieuw fonds?

Elk fonds heeft een bepaald beleggingsrisico. De fondsen die wij u aanbieden, hebben een beleggingsrisico in de klassen 3 tot en met 6. De beleggingsrisico’s zijn daardoor ‘gemiddeld’ tot ‘risicovol’ te noemen. Hier ziet u als voorbeeld de Risico- en opbrengstindicator van het fonds MSCI World SRI S-Series 5% Capped.

Bij de wisseling van fondsen blijft het risiconiveau gelijk of neemt het licht af. Zie hieronder.


Fonds Activa
Gebied
Risico- en opbrengst-indicator
Huidig fonds MSCI Europe ex UK ex Controversial Weapons Aandelen Europa 5
Vervangend fonds MSCI Europe ex Controversial Weapons Aandelen Europa
         
Huidig fonds MSCI EMU ex Controversial Weapons Aandelen Europa 6
Vervangend fonds MSCI Europe ex Controversial Weapons Aandelen Europa
         
Huidig fonds Parvest Convertible Bond Europe Conv.  Obligaties Europa 4
Vervangend fonds Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury Vastrentende waarden Wereld 3
         
Huidig fonds MSCI North America ex Controversial Weapons Aandelen Noord-Amerika
Vervangend fonds MSCI World SRI S-Series 5% Capped Aandelen Wereld
         
Huidig fonds BNP Paribas Euro Bond Opportunities Priv. Cap Vastrentende waarden Wereld
Vervangend fonds Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury Vastrentende waarden Wereld
         
Huidig fonds Parvest Equity Best Selection Euro Privilege C Aandelen Europa
Vervangend fonds MSCI Europe ex Controversial Weapons Aandelen Europa
Waar vind ik informatie over de nieuwe fondsen en de kosten?
In de onderstaande tabel staat per fonds een ISIN-code weergegeven. Met behulp van deze code kunt u meer informatie over het fonds vinden. Ga hiervoor naar de website van BNP Paribas Asset Management via deze link en voer de ISIN-code in (rechtsboven in de groene balk).

Fonds
ISIN-code
MSCI Europe ex Controversial Weapons LU1291099478
MSCI Europe ex Controversial Weapons LU1291099478
Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury LU1291092978
MSCI World SRI S-Series 5% Capped LU1291108485
Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury LU1291092978
MSCI Europe ex Controversial Weapons LU1291099478

Als u op de link hierboven klikt, vindt u meer informatie over de kosten. Het vermelde kostenpercentage wordt jaarlijks door de fondsbeheerder in rekening brengt. Deze kosten worden automatisch verwerkt in de koers en niet apart in rekening gebracht.

Ik wil beleggen in een fonds met een gegarandeerd rendement, kan dat ook?

Dat is alleen mogelijk als uw verzekering gekoppeld is aan een hypotheek bij Obvion N.V. of bij BNP Paribas Personal Finance. U kunt dan beleggen in het Hypotheek Rente Fonds, maar alleen als uw beleggingsverzekering behoort tot één van de onderstaande producten:

  • Solide Koers Plan
  • Excellence Hybride Plan
  • Cardif Hybride Kapitaalplan
  • Excellence Hybride Aflos Plan
  • Confidence Hybride Aflos Plan
Voor het Hypotheek Rente Fonds is de rentevergoeding gelijk aan de hypotheekrente die voor het bijbehorend leningdeel wordt betaald.

Overweegt u over te stappen naar het Hypotheek Rente Fonds? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of stuur een e-mail naar: beleggen@bnpparibascardif.nl.
Krijg ik een nieuw polisblad?
Nee, u ontvangt geen nieuw polisblad. Bewaar daarom de brief die wij u hierover stuurden goed bij uw verzekeringspapieren.
Verandert er nog iets anders voor mijn verzekering?
Voor uw verzekering zelf verandert er verder niets. Wel ontvangt u straks vaker waardeoverzichten.

Jaarlijks ontving u van BNP Paribas in maart uw waardeoverzicht. Hierop ziet u wat de beleggingsresultaten zijn over het afgelopen kalenderjaar. En wat het voorbeeldkapitaal is op de einddatum. Het voorbeeldkapitaal op uw volgende waardeoverzicht baseren wij op uw nieuwe fondsen. Zodra De Goudse de verzekeringsadministratie gaat voeren, ontvangt u elk kwartaal een waardeoverzicht. 
Wat als ik niet tevreden ben met de wijzigingen?
Wij zijn ervan overtuigd dat de wijzigingen zowel in uw als ons belang zijn. Daardoor gaat u mogelijk lagere fondskosten betalen en heeft u op basis van het historische rendement kans op een hogere opbrengst, terwijl het risicoprofiel gelijk blijft of zelfs afneemt. 

Bent u toch niet tevreden over de wijziging? Misschien is een ander fonds binnen het aanbod van De Goudse via BNP Paribas dan iets voor u. U kunt de verzekering ook stoppen. Is die gekoppeld aan uw hypotheek? Dan heeft u wel toestemming nodig van uw geldverstrekker. Ook kan het stoppen van uw verzekering fiscale gevolgen hebben. Neem daarom altijd eerst contact op met uw financieel adviseur.
Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?
U kunt altijd contact opnemen met BNP Paribas Cardif. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. U kunt bellen naar (0162) 486 000 of mailen naar beleggen@bnpparibascardif.nl. Zij helpen u graag!