Rechtsbijstandverzekering

Waarom de Rechtsbijstandverzekering?

U kunt in allerlei situaties belanden waarin u juridisch advies nodig heeft.
Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, huurgeschillen, verkeersongevallen en koopovereenkomsten die niet worden nagekomen. Een advocaat rekent al gauw € 180,- per uur. De Goudse biedt u een betaalbare oplossing.

Belangrijkste voordelen

  • particulier-vinkje
    Zeer complete verzekering
  • particulier-vinkje
    Rechtshulp van het onafhankelijke SRK

Wat is de Rechtsbijstandverzekering Particulier?

Met de Rechtsbijstandverzekering Particulier is uw hele gezin verzekerd van deskundige rechtshulp bij vrijwel alle juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand. SRK behandelt uw zaak in principe zelf. Zo nodig worden derden ingeschakeld. U kunt dan ook zelf een advocaat aandragen.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

U kunt in allerlei situaties terechtkomen waarbij u rechtsbijstand kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij conflicten die te maken hebben met:
  • het aankopen van goederen;
  • werk;
  • het verhalen van schade die anderen aan u toebrengen;
  • het inhuren van personen of bedrijven waarmee u afspraken heeft gemaakt over het uitvoeren van werkzaamheden voor u.

Uw Rechtsbijstandsverzekering biedt u dan geen vergoeding in geld, maar concrete hulp van SRK Rechtsbijstand. U kunt ook juridisch advies aan SRK vragen als er geen conflict is. Bijvoorbeeld als u een nieuwe arbeidsovereenkomst wilt laten beoordelen. Of als u wilt weten waar u in juridische zin allemaal aan moet denken bij het verkopen van uw huis.

Het belang van het conflict moet minimaal € 225,- zijn (€ 75,- als de zaak over een motorrijtuig gaat). Als het om een lager bedrag gaat, verleent SRK geen rechtsbijstand. U heeft dan wel recht op de telefonisch of schriftelijk advies.
Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

De volgende aanvullende dekkingen zijn mogelijk.

Motorrijtuigen

U bent hiermee verzekerd voor de kosten van geschillen rond de aankoop, het onderhoud of de reparatie van uw motorrijtuig(en). En ook van conflicten naar aanleiding van verkeers-ongevallen

Eigen woning

U bent verzekerd voor alle juridische conflicten die te maken hebben met uw eigen woning.

Belasting- en vermogensrecht

U bent verzekerd wanneer u in beroep wilt gaan tegen een beslissing van een belastingheffende instantie of wanneer u een juridisch geschil heeft over vermogensbeheer met een effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Soms kunt u geen beroep doen op deze verzekering. Bijvoorbeeld als u de gebeurtenis kon voorzien bij het afsluiten van deze verzekering of als het om een strafzaak gaat. Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.