Autoverzekering

Waarom de Autoverzekering?

U bent als automobilist verplicht om u te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). De Autoverzekering van De Goudse biedt u belangrijke zekerheid. U kunt zich daarmee ook verzekeren voor schade aan uw eigen auto, waarbij u kunt kiezen voor beperkte of volledige dekking.

Standaard is bij volledige dekking bijvoorbeeld meeverzekerd:

 • Accessoires tot € 1.250,-.
 • Beeld- en geluidsapparatuur tot € 500,-.
 • Vervangend vervoer als u uw auto laat herstellen door een Schadegarantbedrijf.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Gunstige premie voor tweede gezinsauto of motor
 • particulier-vinkje
  Diverse aanvullende verzekeringen
 • particulier-vinkje
  Geen eigen risico bij herstel door Schadegarant

Wat is de Autoverzekering?

Met de Autoverzekering bent u verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). U kunt ook de auto zelf verzekeren; dat heet cascodekking. De verzekering is geldig in de landen die staan op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart ('groene kaart') en niet zijn doorgehaald.

U kunt kiezen uit drie dekkingsvarianten. Zie hiernaast onder ‘Wat is verzekerd?
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit drie dekkingsvarianten
Variant Dekking
Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
 • schade toegebracht aan anderen
WA + Beperkte Cascodekking
 • schade toegebracht aan anderen
 • schade door diefstal, brand, storm, botsing met wild
 • ruitschade
WA + Volledige Cascodekking 
 • schade toegebracht aan anderen
 • schade door diefstal, brand, storm, botsing met wild
 • schade waaraan u zelf schuld heeft
 • hulpverlening na pech onderweg in het buitenland
 • nieuwwaarderegeling van 3 jaar voor nieuwe auto’s
 • aanschafwaarderegeling van 2 jaar voor occasions 

Nieuwwaarderegeling

De nieuwwaarderegeling geldt voor de eerste eigenaar van een nieuwe personenauto met een catalogusprijs van maximaal € 70.000,- (incl. btw). Hiermee wordt gedurende de eerste 3 jaar 100% van de nieuwwaarde uitgekeerd als de auto total loss raakt of gestolen wordt.

Aanschafwaarderegeling

Is uw auto op het moment van aankoop niet ouder dan 13 jaar? Dan krijgt de eerste twee jaar na de aankoop de aanschafwaarde volledig vergoed als de auto total loss raakt of gestolen wordt. Voorwaarde is wel dat u de originele aankoopnota van een BOVAG-bedrijf of merkdealer overhandigt.

Eigen risico
Bij de WA-dekking heeft u geen eigen risico. Het eigen risico bij een volledig cascoschade is € 0,- mits de reparatie wordt uitgevoerd door een geselecteerd herstelbedrijf. Bij ruitvervanging door een geselecteerd herstelbedrijf wordt het eigen risico € 75,- tenzij er met u een ander eigen risico is afgesproken. Bij schadeherstel, ruitreparatie en ruitvervanging dat niet plaatsvindt door een geselecteerd herstelbedrijf is een eigen risico van € 500,- van toepassing(of hoger als dit met u is afgesproken). U kunt bij de Volledige Cascodekking ook kiezen voor een eigen risico van € 250,-, € 500,-, € 750,- of € 1.000,-, zodat u minder premie betaalt.
Tweede voertuigregeling

Als u binnen uw Privé Pakket Online een tweede gezinsauto of motor verzekert, kan die worden ingeschaald op basis van het aantal schadevrije jaren van de eerste gezinsauto/motor als de:

 • personenauto/motor alleen voor particuliere doeleinden wordt gebruikt;
 • kentekens van de voertuigen op naam staan van de verzekeringnemer of levenspartner en de voertuigen door hen worden gebruikt;
 • partners op hetzelfde adres wonen;
 • de regelmatige bestuurders de afgelopen 2 jaar geen schade hebben gehad waaraan zij zelf schuldig waren;
 • de voertuigen geen onderdeel uitmaken van een wagenpark dat bij De Goudse is verzekerd;
 • geen van de auto’s een oldtimer is;
 • het tweede gezinsvoertuig maximaal wordt ingeschaald op trede 19.
Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Voor de Autoverzekering kunt u kiezen uit de volgende aanvullende dekkingen.

Bonusbeschermer
Hiermee kunt u jaarlijks één schade claimen waaraan u zelf schuld heeft, zonder dat u uw
no-claimkorting verliest. Het aantal opgebouwde schadevrije jaren wordt wel verminderd.
Het verzekeringsjaar erop blijft u op dezelfde kortingstrede staan.
Accessoirepakket
Met het Accessoirepakket verzekert u accessoires die na de aankoop op de auto zijn aangebracht, zoals een trekhaak, velgen of een beveiligingssysteem. Deze dekking volgt de dekking van de auto. Als u de auto Beperkt Casco heeft verzekerd, zijn de accessoires dus ook Beperkt Casco verzekerd. Als u de auto alleen WA verzekert, is een Accessoiredekking niet mogelijk.
Let op! De opties waarmee de auto door de fabriek is afgeleverd, zijn al meeverzekerd als u een cascodekking heeft. Standaard tot € 1.250,- op een Volledig Cascoverzekering en tot € 500,- op een Beperkt Cascoverzekering. Daar hoeft u geen Accessoirepakket voor af te sluiten.
Ongevallen Inzittendenverzekering
Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. De kans op een aanrijding neemt hierdoor toe. Bij blikschade, hoe vervelend ook, zijn de gevolgen nog wel te overzien. Anders ligt het als een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. De Ongevallen Inzittendenverzekering is dan een uitstekende oplossing. Die keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een gedekt ongeval. De verzekering is er voor zowel automobilisten als motorrijders. De inzittenden - inclusief de bestuurder - zijn verzekerd tijdens:
 • verblijf in de auto (of op de motor);
 • in of uit de auto stappen (of van de motor);
 • het verrichten van of behulpzaam zijn bij noodreparaties aan de auto of motor onderweg na te zijn uitgestapt;
 • schoonmaken van ruiten;
 • verblijf bij een tankstation;
 • wisselen van banden.
Verkeersschadeverzekering
De Verkeersschadeverzekering geeft dekking voor schade die:
 • de inzittenden van de verzekerde auto oplopen bij een ongeluk of verkeersongeval;
 • een verzekerde als voetganger oploopt bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is;
 • een verzekerde als inzittende van een motorrijtuig, trein, tram of bus oploopt bij een ongeluk of verkeersongeval.

Onder schade wordt verstaan: zaakschade (kleding, brillen), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, smartengeld, medische kosten en overlijdenskosten. De verzekering keert uit ongeacht de schuldvraag.

Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen
Met deze verzekering dekt u de kosten voor juridische ondersteuning door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand bij:
 • het verhalen van schade aan de auto;
 • geschillen die ontstaan bij de koop, verkoop of onderhoud van de auto bij een merkdealer of een autobedrijf dat is aangesloten bij de BOVAG;
 • het verhalen van personenschade en/of overige zaakschade die ontstaat tijdens deelname aan het verkeer.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Autoverzekering biedt ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles.
Dit geldt bijvoorbeeld voor schade:

 • door molest (oorlog, opstanden), atoomkernreacties en opzet;
 • die ontstaat als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft;
 • die is veroorzaakt door rijden onder invloed (deze uitsluiting geldt niet voor de wettelijke aansprakelijkheid);
 • die ontstaat als de auto wordt verhuurd of bij deelname aan wedstrijden.

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico
Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico.

Voor ruitschade geldt het volgende:

 • Bij vervanging van een ruit door een geselecteerd autoruitherstelbedrijf is het eigen risico € 75,-. Kijk bij de geselecteerde glasherstellers of aangesloten dealerbedrijven.
 • Bij reparatie door een geselecteerd autoruitherstelbedrijf is het eigen risico € 0,-.
 • Bij reparatie of vervanging door een niet-geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico
  € 500,-.

Voor overige schade geldt het volgende:

 • Bij reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico € 0,-. Het eigen risico is € 500,- bij reparatie door een niet-geselecteerd herstelbedrijf.
 • Het eigen risico is € 500,- in alle andere gevallen wanneer u niet tot reparatie overgaat.

U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Het voordeel daarvan is dat u minder premie betaalt. Welke keuze voor u beter is, hangt af van uw situatie.

Heeft u schade die onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online
Aanvullende Voorwaarden Personenauto