Opzeggen

Niet tevreden? Neem contact op!
Bent u niet tevreden over ons of uw verzekering? Neemt u dan vooral contact met ons op! Wij komen er graag met u uit. Uw verzekeringsadviseur kan u hierbij ook helpen.

Advies over uw opzegging?
Als u uw verzekering opzegt, heeft dit uiteraard gevolgen. Voor advies over uw situatie kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur.

Opzeggen of vragen?
Wilt u toch opzeggen? In het onderstaande overzicht ziet u per verzekering hoe u opzegt en waar u terecht kunt bij vragen. Klik op het verzekeringstype om te zien wanneer opzeggen mogelijk is. We hebben dit zo duidelijk mogelijk omschreven. Toch kunnen voor u andere  afspraken van toepassing zijn. Leest u daarom ook altijd de polisvoorwaarden of de (uitvoerings)overeenkomst die bij uw verzekering hoort. Als u daar vragen over heeft, kunt u contact opnemen met ons of met uw verzekeringsadviseur.

Hoe zegt u op?
Als u wilt opzeggen, doet u dit altijd schriftelijk (mail of post). Vermeldt u dan de onderstaande gegevens:

  • uw polisnummer;
  • de verzekering waar het om gaat;
  • de gewenste einddatum;
  • de reden van beëindiging.

Wilt u weten wanneer u daarna een reactie van ons kunt verwachten? Bekijk dan onze reactietermijnen.

Verzekering/
pakket

U stuurt uw opzegging
naar…

Bij vragen kunt u contact
opnemen met…
Personeels-
Impulz

team Relatiebeheer Inkomen
Collectief via inkomen@goudse.com
team Relatiebeheer Inkomen
Collectief via
inkomen@goudse.com
of (0182) 544 891
AOV
team Relatiebeheer AOV via
aov-acceptatie@goudse.com

team Relatiebeheer AOV via
aov-acceptatie@goudse.com
of (0182) 544 980

Compleet-Verzekerd
team Relatiebeheer Schade zakelijk via acceptatieverwerking@goudse.com
team Relatiebeheer Schade zakelijk
via
compleetverzekerd@goudse.com
of (0182) 544 460
Expat & Reis
team Relatiebeheer Expat & Reis via expat@goudse.com

team Relatiebeheer Expat & Reis
via
expat@goudse.com
of (0182) 544 916

Particulier
Schade

team Particulier via
schadeverzekering@goudse.com
team Particulier via
schadeverzekering@goudse.com
of (0182) 544 415
Zorg-verzekeringen
De Goudse Zorg Polis
Postbus 2561
6401 DB Heerlen
de servicedesk via (0900)
369 22 22
Leven
team Commercieel Leven
via leven@goudse.com
team Commercieel Leven
via leven@goudse.com of
(0182) 544 972
Pensioen
team Pensioen
via pensioenen@goudse.com
team Pensioen via
pensioen@goudse.com of

(0182) 544 974


Opzeggen via uw adviseur of per post?
Een opzegging kunt u ook sturen via uw adviseur of per post naar ons.
Ons postadres is:

De Goudse
t.a.v. [teamnaam uit bovenstaand overzicht]
Postbus 9
2800 MA Gouda
Voor de zorgverzekering gebruikt u het adres in bovenstaand overzicht.

Opzeggen als wij iets wijzigen?
Of u kunt opzeggen als wij iets wijzigen, en hoe u dit dan doet, verschilt per wijziging. U wordt hierover bij elke wijziging schriftelijk geïnformeerd.

Print deze pagina