Training voorkomen ziekteverzuim

Wat is de Training voorkomen ziekteverzuim in de horeca?

Wat is de Training voorkomen ziekteverzuim in de horeca?

Een zieke medewerker kost een horecawerkgever een fors bedrag. Denk bijvoorbeeld aan de loondoorbetaling, vervangingskosten, kosten voor de re-integratie en productieverlies. Daar komt de extra belasting voor de collega’s nog bij. Kortom, allerlei redenen om ziekteverzuim zo veel mogelijk te voorkomen. Deze training helpt u daarbij. De Goudse biedt u de training aan in samenwerking met Horeca Maatwerk (onderdeel van Koninklijke Horeca Nederland).

Ziekteverzuim leidt tot kosten en druk op uw organisatie en kan zelfs leiden tot een verhoging van uw WIA-premie, als een zieke medewerker niet goed wordt geholpen om te re-integreren. Goed verzuimmanagement levert meer op dan alleen een verlaging van ziektekosten. Denk bijvoorbeeld aan verhoging van de productiviteit van uw medewerkers, een betere werksfeer, minder personeelsverloop, minder wervings- en selectiekosten en een betere concurrentiepositie. Voorkomen is dus in vele opzichten beter dan genezen. Vandaar deze training.

Voor een goede aansluiting op uw onderneming, kunt u voorafgaand een casus uit uw praktijk aanleveren bij de trainer. Tijdens de training krijgt u dan direct praktische tips. Aan het einde van de training ben u als horecaondernemer of -medewerker bekend met:

  • uw verplichtingen in het kader van verzuimpreventie, zoals het contract met de arboarts/bedrijfsarts, het opstellen van een RI&E en het opstellen van arbobeleid;
  • uw tools (verplicht en onverplicht) om verzuim te voorkomen;
  • de partijen bij een verzuimtraject en wat zij kunnen doen om verzuim te voorkomen. Denk aan de vertrouwenspersoon, preventiemedewerker, arboarts/bedrijfsarts, het UWV en de Arbeidsinspectie;
  • de signalen van (frequent kortdurend) ziekteverzuim en het voorkomen van dit verzuim;
  • de mogelijkheden om u te verzekeren voor de kosten van ziekteverzuim.

Voordelen
Na de training weet u wat uw plichten en mogelijkheden zijn. U kunt de diverse gesprekken effectief voeren (o.a. telefonische ziekmelding, frequent verzuimgesprek, preventief gesprek) en kunt omgaan met psychisch (privé-gerelateerd) verzuim.
Vraag aan
KHN-training-verzuim

Prijs

Training voorkomen ziekteverzuim

Normale prijs

€ 225,-

De Goudse prijs

€ 175,-
De prijs is exclusief btw.
Vraag aan

In samenwerking met

logo-saval

Misschien ook interessant voor u?