Inspectie elektrische installatie NEN 3140

Wat is de Inspectie elektrische installatie SCIOS Scope 8 volgens NEN 3140?

Wat is de Inspectie elektrische installatie SCIOS Scope 8 volgens NEN 3140?

Werken met elektrische arbeidsmiddelen brengt risico’s met zich mee. Een elektrische schok, verbranding, ontploffing of brand. Volgens de Arbowet moeten bedrijven met medewerkers ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Met een inspectie volgens NEN 3140 worden de risico’s van de elektrische installatie, de aangesloten apparatuur en het gebruik hiervan in kaart gebracht. Uit de inspectie blijkt of er gebreken of fouten in de installatie zijn en wat er moet gebeuren om levensgevaarlijke of brandgevaarlijke situaties te voorkomen.

Wat houdt een inspectie volgens NEN 3140 in?

Een NEN 3140-inspectie is bedoeld om de (arbeids)veiligheid van een elektrische installatie en de eventueel daarop aan te sluiten elektrische arbeidsmiddelen vast te stellen. Een inspectie volgens NEN 3140 kan worden uitgevoerd door een inspectiebedrijf dat gecertificeerd is volgens Scope 8 van SCIOS (zie ook www.scios.nl).

Wat houdt de inspectie in?

  • Uw elektrische installatie wordt geïnspecteerd volgens de richtlijnen van NEN 3140 door het door het SCIOS gecertificeerde Scope 8 inspectiebedrijf Van Empel Inspecties en Advisering.
  • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, een thermografische inspectie, metingen en beproevingen en het opstellen van een rapportage van de constateringen.
  • Bij geen geconstateerde gebreken ontvangt u een keuringsrapport met een verklaring van inspectie volgens SCIOS Scope 8.
  • Bij constatering van gebreken ontvangt u een keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken. Voor het verkrijgen van een herstelverklaring moet u de gebreken laten verhelpen door een gecertificeerd installatiebedrijf.

Voordelen

  • U voldoet eenvoudig aan de eisen van de overheid en verzekeraar voor het verkrijgen van een vergunning of verzekering.
  • U zorgt voor een veilige omgeving voor uw medewerkers, klanten en uzelf.
  • Klanten van De Goudse ontvangen 10% korting op het tarief van Van Empel Inspecties en Advisering.
elektro

Prijs

Het tarief is afhankelijk van:

  • het soort bedrijf en de branche waarin uw bedrijf werkzaam is;
  • de vloeroppervlakte van uw bedrijf (BVO in m2);
  • aantal elektrische installaties (meterkasten).

Van Empel Inspecties en Advisering maakt graag een offerte voor u die past bij uw bedrijf. U krijgt een korting van 10% op het standaard tarief van Van Empel Inspecties en Advisering.
Vraag een offerte aan

In samenwerking met

logo-van-empel

Misschien ook interessant voor u?