Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam
Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam

Pensioen 1-2-3 laag 1

Arbeidsongeschiktheidspensioen Vivat


In Pensioen 1-2-3 voor VIVAT leest u wat u wel en niet krijgt op grond van het arbeids­ongeschiktheids­pensioen. Als u deelnemer wordt aan het arbeids­ongeschiktheids­pensioen, ontvangt u via de post een versie van laag 1 met uw persoonlijke informatie.

Wat vindt u waar?

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. pensioen-1-2-3-laag-1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

uitroepteken

Op 1 juli 2017 zijn de regelingen die op deze site worden beschreven vervangen door de volgende nieuwe regeling(en):

 • WGA-gatverzekering Plus;
 • WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens.

Meer informatie over deze nieuwe regelingen vindt u hier.

Wat betekent deze verandering voor u?

 • U heeft geen recht meer op een uitkering op grond van de oude regelingen als u op of na 1 juli 2017 ziek bent geworden of wordt. Bent u ziek of arbeidsongeschikt geworden voor 1 juli 2017 en bent u dit nu nog? Dan blijven de onderstaande (oude) regelingen voor u gelden en kunt u nog wel recht hebben op zo’n uitkering.
 • Als u op of na 1 juli 2017 vier weken achterelkaar de bedongen arbeid heeft verricht, neemt u sinds 1 juli 2017 deel aan de nieuwe regeling(en). Onder bedongen arbeid verstaan wij het werk dat u en de werknemer contractueel zijn overeengekomen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of functieomschrijving. Als de werknemer bijvoorbeeld in het kader van re-integratie aangepaste werkzaamheden verricht of op basis van arbeidstherapie werkt, verricht hij niet de bedongen arbeid.
arbeidsongeschiktheidspensioen 

Via uw werkgever heeft u onderstaande arbeidsongeschiktheidspensioenen:

 • Minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
  Daarmee krijgt u van ons maximaal 38 maanden een uitkering als u arbeidsongeschikt bent maar volgens het UWV uw arbeidsongeschiktheid minder dan 35% is en tijdens uw arbeidsongeschiktheid nog salaris verdient.
 • Aanvulling van 10% na 38 maanden
  Daarmee krijgt u van ons na 38 maanden een aanvulling op uw WGA-uitkering van het UWV zolang u recht heeft op die WGA-uitkering.
 • IVA (Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten)
  Daarmee krijgt u van ons een aanvullende uitkering als u van het UWV een IVA-uitkering ontvangt. Die aanvulling loopt door zolang u de IVA-uitkering ontvangt.
 • WGA-uitkering (35% tot 80% arbeidsongeschiktheid)
  Daarmee krijgt u van ons maximaal 38 maanden een aanvulling op uw uitkering van het UWV als u minimaal 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent.
 • WGA-uitkering (80% tot 100% arbeidsongeschiktheid)
  Daarmee krijgt u van ons maximaal 38 maanden een aanvulling op uw uitkering van het UWV als u minimaal 80% arbeidsongeschikt bent, met uitzicht op herstel.

De twee laatstgenoemde arbeidsongeschiktheidspensioenen vallen niet onder de Pensioenwet. Daarom ziet u ze niet in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Maar ze zijn wel verzekerd en in uw pensioenreglement opgenomen.

reglement Wilt u meer weten over wat deze pensioenregeling u biedt? Kijk op deze pagina's.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

geen-ouderdomspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.
geen-partner-en-wezenpensioen Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner  geen partnerpensioen en uw eventuele kinderen geen wezenpensioen. Het kan zijn dat zij dit wel krijgen vanuit een andere pensioenregeling, als u die heeft.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen  Wordt u arbeidsongeschikt binnen een halfjaar na de start van uw deelname aan deze regeling? En kon u dit al verwachten bij de start vanwege uw gezondheidstoestand toen? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen. De periode van een halfjaar wordt verminderd met de periode dat de deelnemer bij een andere pensioenuitvoerder of verzekeraar direct voorafgaand op een vergelijkbaar niveau dekking had voor hetzelfde risico.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u ziek nadat u uit dienst bent gegaan bij uw werkgever? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

drie-pijlers

U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

A. Via de overheid. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid waarvoor u verzekerd bent als u in Nederland werkt. Op www.uwv.nl leest u er meer over.
B. Via uw werkgever. Hierover gaat uw Pensioen 1-2-3.
Als derde is er mogelijk:
C. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u zelf regelt.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in de WIA terecht. De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Via die wet krijgt u een uitkering als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. De WIA is onder te verdelen in twee regelingen:

 • Als u gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt bent.
  U krijgt dan een WGA-uitkering.
 • Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een IVA-uitkering.

Ondanks deze eventuele wettelijke uitkeringen gaat uw inkomen achteruit als u arbeidsongeschikt bent. Daarom heeft uw werkgever voor u de onderstaande dekkingen afgesloten.

 • Minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
  Deze dekking zorgt voor een tijdelijke uitkering van ons als u arbeidsongeschikt bent, maar minder dan 35%, en u geen WIA-uitkering van het UWV krijgt. Verzekerd is een aanvulling tot 75% van het verschil tussen het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd en uw inkomsten uit arbeid. Als u tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen salaris verdient, ontvangt u geen uitkering van ons. 
  De uitkering van ons stopt na 38 maanden, maar stopt in ieder geval als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.
 • Aanvulling van 10% na 38 maanden
  Deze dekking zorgt voor een aanvullende uitkering van ons als u na
  38 maanden nog recht heeft op een WGA-uitkering van het UWV.
  De aanvulling die u van ons krijgt bedraagt maximaal 10% van het inkomen dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd.
  De uitkering van ons stopt als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.
 • IVA (Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten)
  Deze dekking zorgt voor een aanvulling van ons op de IVA-uitkering die u van het UWV krijgt. Verzekerd is een aanvulling tot 75% van het inkomen dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd.
  Uw wettelijke uitkering wordt daarop in mindering gebracht.
  De uitkering van ons stopt als uw IVA-uitkering stopt, maar stopt in ieder geval als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.
 • WGA-uitkering (35% tot 80% arbeidsongeschiktheid)
  Deze dekking zorgt voor een aanvullende uitkering van ons op de WGA-uitkering die u van het UWV krijgt. Verzekerd is een aanvulling tot 75% van het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd en uw inkomsten uit arbeid. Uw wettelijke uitkering wordt daarop in mindering gebracht.
  De uitkering van ons stopt na 38 maanden, maar stopt in ieder geval als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.
 • WGA-uitkering (80% tot 100% arbeidsongeschiktheid)
  Deze dekking zorgt voor een aanvullende uitkering van ons als u recht heeft op een WGA-uitkering van het UWV. Verzekerd is een aanvulling tot 75% van het inkomen dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. Uw wettelijke uitkering wordt daarop in mindering gebracht.
  De uitkering van ons stopt na 38 maanden, maar stopt in ieder geval als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.

De twee laatstgenoemde arbeidsongeschiktheidspensioenen vallen niet onder de Pensioenwet. Daarom ziet u ze niet in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Maar ze zijn wel verzekerd en in uw pensioenreglement opgenomen. Onze uitkering per deelnemer voor het gehele arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal € 175.000,- per jaar.

premieverdeling-beide Er wordt premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Uw werkgever betaalt dit geheel voor u.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

vrijwillig-pensioen De regeling is een onderdeel van uw secundaire arbeidsvoorwaarden. U heeft zelf geen mogelijkheden om uw regeling aan te passen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

indexatie

Uw uitkering wordt elk jaar verhoogd (geïndexeerd) met het CBS-indexcijfer voor gezinsconsumptie. Dit cijfer geeft de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten aan. De stijging is echter nooit hoger dan 4%.

Hieronder ziet u de percentages van de afgelopen drie jaar.

Jaar Prijsstijging en stijging pensioen
2023 3,8%
2022 10,0%
2021 2,7% 

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

kosten De Goudse maakt kosten. Deze zijn nodig om de pensioenregeling uit te voeren.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt.
mijnpensioenoverzicht Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl. Let op! dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat daar niet.
vragen Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt? Neem dan contact op met uw werkgever. Op goudse.nl/pensioen-1-2-3-vivat kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar inkomen@goudse.com of te bellen naar (0182) 544 891. Wij helpen u graag!

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.