Declaratie Verzuimverzekering

Heeft u een Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld van De Goudse? Dan leest u hieronder hoe u kunt declareren.
Let op: wilt u gegevens aanleveren voor de premievaststelling? Ga dan naar onze online omgeving.

Welke gegevens levert u aan?
Om te declareren levert u het volgende aan:

 • Alle ziekmeldingen in de online omgeving. 
  Heeft u geen (of niet alle) ziekmeldingen in de online omgeving gedaan, dan kunt u gebruikmaken van een declaratieformulier: 
  Download voor 2020 dit declaratieformulier Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld, vul de gegevens in en sla het formulier op op uw computer.
  Download (indien nodig) voor 2019 dit declaratieformulier Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld, vul de gegevens in en sla het formulier op op uw computer.

 • Een kopie van de verzuimrapportage 2020 (en indien nodig over 2019).
  Vraag uw arbodienst om een kopie van uw verzuimrapportage over 2020 (en zo nodig over 2019). Daarin moeten minimaal de volgende gegevens staan: naam werknemer, eerste ziektedag, melddatum, (deel)hersteldatum en arbeidsongeschiktheidspercentage.

  Let op! Vanwege de privacyregelgeving mogen wij geen inhoudelijke beoordelingen van individuele zieke werknemers ontvangen.

 • Om persoonsgegevens te beschermen vragen wij u om de documenten niet per mail naar ons te sturen, maar ze beveiligd aan te leveren. Vul hiervoor de onderstaande gegevens in.

 • Een toelichting op het declaratieformulier kunt u hier downloaden.

Gegevens

* Verplicht veld

Voeg toe en verklaar

Als u nog gegevens over 2019 moet aanleveren, doe dit dan hier:

Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn
Verstuur de gegevens beveiligd naar De Goudse via de onderstaande knop.