Declaratie Verzuimverzekering

Heeft u een Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld van De Goudse? Dan leest u hieronder hoe u kunt declareren. Let op: wilt u gegevens aanleveren voor de premievaststelling? Ga dan naar onze online omgeving.

Welke declaratiegegevens levert u aan?
Om te declareren levert u het volgende aan:
  • Alle ziekmeldingen in de online omgeving. Mocht dit niet haalbaar zijn dan kunt u het declaratieformulier aanleveren; en
  • Kopie van de verzuimrapportage 2019.
Hoe levert u dit aan?
  • Download het declaratieformulier Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld (Excel), vul de gegevens in en sla het formulier op uw computer op.
  • Vraag uw arbodienst om een kopie van uw verzuimrapportage over 2019. Daarin moeten minimaal de volgende gegevens staan: naam werknemer, eerste ziektedag, melddatum, (deel)hersteldatum en arbeidsongeschiktheidspercentage. Let op! Vanwege privacyregelgeving mogen wij geen inhoudelijke beoordelingen van individuele zieke werknemers ontvangen.
  • Om persoonsgegevens te beschermen vragen wij u om de twee documenten niet per mail naar ons te sturen, maar ze beveiligd aan te leveren. Vul hiervoor de onderstaande gegevens in.
  • Meer informatie leest u hier.

Gegevens

* Velden met een sterretje zijn verplicht.

Voeg toe en verklaar

Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn
Verstuur de gegevens beveiligd naar De Goudse via de onderstaande knop.