Verzuimverzekering voor schilders

Waarom de verzuimoplossing voor schilders?

Uw werknemers zijn onmisbaar voor het succes van uw bedrijf. Maar een medewerker kan ook ziek worden. Of arbeidsongeschikt. Dat kan u veel geld en tijd kosten. Daarom biedt De Goudse niet alleen verzekeringen als financieel vangnet. Maar ook diensten om uw werknemers zoveel mogelijk aan het werk te houden of weer te helpen. Samen met arbodienst Perspectief (kijk op verzuimoplossingschilders.nl). Als u uw verzuimverzekering van SFS omzet naar de Verzuimverzekering van De Goudse, biedt dit u belangrijke voordelen.

Gericht op de schildersbranche

Wij weten wat er speelt in de schildersbranche. Zo kunt u bij ons de exacte dekkingspercentages voor loondoorbetaling bij ziekte verzekeren zoals die in uw cao staan. En de uitkering aan de nabestaande(n) na het overlijden van een werknemer is gedekt. Heeft u nu een ZiekteLadderTotaalPolis (Extra)? Dan keren wij na de overstap ook uit als uw werknemer recht heeft op verlof met behoud van loon vanwege rouw of de stervensbegeleiding van de partner.

Aandacht voor verzuimpreventie en re-integratie

U krijgt professionele ondersteuning van een VerzuimCoach. Die ondersteunt u bij (het voorkomen van) verzuim en de re-integratie van zieke werknemers.

De coach weet alles van de wettelijke verplichtingen die gelden voor preventie. Hij helpt u graag concreet verder met bijvoorbeeld trainingen. En heeft u nu een ZiekteLadderTotaalPolis (Extra)? Dan bieden wij u ook een gegarandeerd re-integratiebudget van € 4.000,- als hiermee de arbeidsongeschiktheid wordt verkort of verminderd.

Belangrijke voordelen

  • particulier-vinkje
    Dekkingspercentages volgens de cao. En uitkering aan nabestaande(n) gedekt
  • particulier-vinkje
    VerzuimCoach ondersteunt bij verzuimpreventie en de re-integratie van zieke werknemers
  • particulier-vinkje
    Er is gegarandeerd budget voor re-integratie

Wilt u overstappen naar De Goudse?

Wij raden u aan om in overleg met uw adviseur een besluit te nemen over de overstap van SFS naar De Goudse. Alle voorwaarden voor uw Verzuimverzekering vindt u onder Handige downloads. In de wijzigingsoverzichten kunt u kort lezen wat de belangrijkste verschillen zijn tussen uw huidige verzekering en die van De Goudse.

Bespreek met een adviseur

Verzuim melden de komende maanden?

Tot 1 januari 2018 kunt u uw claims bij SFS indienen op de gebruikelijke manier. Heeft u vanaf 1 januari nog één of meer werknemers met een eerste ziektedag vóór 1 januari 2018? Dan vallen deze ziektegevallen onder uw verzekering van SFS en kunt u de declaratie voor deze werknemer(s) indienen via een declaratieformulier.

Open declaratieformulier