Aanlevering op papier van de gegevens voor uw naverrekening

Aanlevering op papier van de gegevens voor uw naverrekening

Wij hebben gegevens van u nodig om voor uw inkomensverzekeringen uw definitieve premie over 2017 te berekenen en uw voorschotpremie voor 2018. Hieronder ziet u hoe u de gegevens aanlevert als u kiest voor aanlevering op papier.
 1. Download het formulier, print dit en vul het in.
 2. Voeg de volgende documenten toe.
  - De verzamelloonstaat van 2017 waarop het loon per werknemer is gespecificeerd.
  - Heeft u een ZW- en/of WGA-eigenrisicoverzekering? Voeg dan een kopie toe van de Beschikking gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2017 die u van de Belastingdienst ontvangt.
  Heeft u een Verzuimverzekering Stop Loss of een Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld en verwacht u een uitkering over 2017? Voeg dan een kopie toe van de verzuimrapportage 2017. Graag zonder individuele werknemersgegevens, want die mogen wij vanwege de privacyregelgeving niet ontvangen.
 3. Verstuur het formulier en de documenten naar ons.
  U kunt het opsturen naar:   
  De Goudse Verzekeringen
  t.a.v. Commerciële Binnendienst Inkomen
  Antwoordnummer 10009
  2800 VB GOUDA