Aanleveren naverrekeningsgegevens op papier

Aanleveren naverrekeningsgegevens op papier

U heeft aangegeven dat u uw gegevens voor de premievaststelling op papier wilt aanleveren. Op basis van uw gegevens stellen wij de premie over het afgelopen jaar vast. Ook bepalen we uw voorschotpremie voor 2017. U volgt hiervoor het onderstaande stappenplan.
 1. Bepaal welk formulier u nodig heeft, download dit, print dit en vul het in.
  Let op: u heeft altijd maar één formulier nodig.

  Levert u gegevens alleen aan voor een (combinatie van):
  - Verzuimverzekering
  - Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen
  Dan selecteert u dit formulier.

  Voor de overige verzekeringen of combinaties van verzekeringen gebruikt u dit formulier
 2. Voeg documenten toe.
  Wij hebben nog een aantal andere documenten nodig voor de premievaststelling:
  - De verzamelloonstaat van 2016 waarop het loon per werknemer is gespecificeerd.
  - Heeft u een ZW- en/of WGA-eigenrisicoverzekering? Dan ontvangen wij graag een kopie van de Beschikking gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk).
  - Heeft u een verzuimverzekering Stop Loss en verwacht u een uitkering? Dan ontvangen wij graag ook een kopie van de verzuimrapportage 2016. Deze ontvangen wij graag op werkgeversniveau. Vanwege privacyregelgeving mogen wij namelijk geen verzuimgegevens van individuele werknemers ontvangen.
 3. Verstuur het formulier samen met de overige documenten naar:
  De Goudse
  t.a.v. afdeling Inkomen Collectief
  Postbus 9
  2800 MA GOUDA