Wijzigingsoverzichten personeelsverzekeringen

Omzetting personeelsverzekering(en)

U heeft van ons een brief ontvangen over de omzetting van al onze personeelsverzekering(en) en diensten naar het pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel. Dat maakt het voor u en ons overzichtelijker. Via deze pagina vindt u uitgebreidere informatie over de wijzigingen.

Binnen de portefeuille maken we onderscheid tussen twee groepen: algemeen en uitzonderingen.

Algemeen
Dit zijn de verzekeringen van ons pakket PersoneelsImpulz waaraan de diensten van WerkImpulz zijn gekoppeld. Dit is verreweg het grootste deel van onze portefeuille. Wat er precies verandert is afhankelijk van de voorwaarden die uw relatie nu heeft. Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen (en de voorwaarden)

Uitzonderingen
Een klein deel van onze portefeuille valt in een groep met uitzonderingen. Voor hen treft u nog geen wijzigingsoverzichten aan. Wat er precies voor deze relaties verandert, leest u in (de kopie van) de brief die zij in oktober ontvangen.

Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder.