Univé Verzuimverzekering

Informatie over uw Univé Verzuimverzekering

Met een brief informeerden wij u over de omzetting van uw verzuimverzekering naar ons pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel. Hierdoor veranderen er voor u enkele dingen. Voor de voorwaarden verwezen wij in de brief naar deze pagina. Wilt u de voorwaarden per post ontvangen? Stuur dan een mail naar inkomen@goudse.com met uw adresgegevens en uw naam. U kunt ons ook bellen op (0182) 544 891.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de nieuwe algemene voorwaarden. Hieronder leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn. 

De belangrijkste wijzigingen:

Huidig Nieuw
De verzuimverzekering is onderdeel van Univé Zeker Zakelijk Plus pakket. Dit pakket bevat zakelijke verzekeringen De verzuimverzekering wordt onderdeel van De Goudse CompleetVerzekerd Mijn personeel. Dit pakket bevat zakelijke inkomensverzekeringen.
De pakketkorting bij één of meer verzekeringen binnen Zeker Zakelijk Plus bedraagt:
1 verzekering         0%
2 verzekeringen     2%
3 verzekeringen     3%
4 verzekeringen     4%
5 verzekeringen     5%
6 verzekeringen     6%
7 verzekeringen     7%
8 verzekeringen     8%
9 verzekeringen     9%
10 verzekeringen   10% 

De pakketkorting bij één of meer verzekeringen binnen CompleetVerzekerd Mijn personeel bedraagt:
1 verzekering         0%
2 verzekeringen     3%
3 verzekeringen     5%
4 verzekeringen     7%
5 verzekeringen     9%
6 verzekeringen     10%

 

 

De termijntoeslag is bij betaling per:
Jaar           0%
Halfjaar    2%
Kwartaal  3%
Maand       3,67%
De termijntoeslag is bij betaling per:
Jaar          0%
Halfjaar   2%
Kwartaal  4%
Maand       6%
Als de verzekeringnemer bovenmatig veel claimt heeft de verzekeraar het recht de verzekering op te zeggen (art.3.4.4.) Deze reden voor opzegging komt niet voor in de algemene voorwaarden. Wel heeft de verzekeraar het recht de premie jaarlijks aan te passen.
Wijzigingen in uw bedrijf die voor de verzekering van belang zijn dient u tijdig door te geven (art. 7.3) Naast wijzigingen in uw bedrijf dient u ook een wijziging in het contract met uw arbodienst of bedrijfsarts aan ons door te geven (art. 4.1). In de voorwaarden staat beschreven bij welke wijzigingen de premie en/of voorwaarden van uw verzekering kan wijzigen. 

Productvoorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de (ongewijzigde) productvoorwaarden.

Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen Aanvullende voorwaarden (2102)
Preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten Voorwaarden preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten (2607)
Rechtsbijstand Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)