Univé Gezond Ondernemen Plan

Overzicht nieuwe voorwaarden en wijzigingsoverzichten

Met de omzetting van uw Gezond Ondernemen Plan naar ons pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel veranderen er voor u enkele dingen. Dit is afhankelijk van de verzekering(en) die u heeft. Hieronder leest u er meer over.

Nieuwe voorwaarden

Pakket
Uw verzekering(en) wordt onderdeel van ons pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel. Dit is het pakket voor onze verzekeringen die te maken hebben met personeel. Voor u gelden straks daarom de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel.

Verzekeringen
De verzuimverzekering heet straks Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen. Dat is nu: Gezond Ondernemen Plan Verzuim Conventioneel of Verzuimverzekering Conventioneel. De Univé WGA Eigen Risico Verzekering wordt de WGA-eigenrisicoverzekering. De naam van de WGA-gatverzekering Plus blijft onveranderd.

Afhankelijk van de verzekering(en) die u heeft gelden straks de volgende Aanvullende voorwaarden:
 • Aanvullende voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen
 • Aanvullende voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering
 • Aanvullende voorwaarden WGA-gatverzekering Plus

Diensten bij uw verzekeringen
Het pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel biedt dienstverlening om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te bekorten. Zo ondersteunen wij u bij het voorkomen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid en instroom van uw werknemers in de WIA. Ook heeft u recht op rechtsbijstand bij juridische geschillen in specifieke gevallen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. In bepaalde gevallen vergoeden wij bovendien de kosten van re-integratieactiviteiten geheel of gedeeltelijk. De hiervoor genoemde dienstverlening en vergoedingen zijn onderdeel van Diensten bij uw verzekeringen. De diensten en voorwaarden die bij de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen, WGA-eigenrisicoverzekering en WGA-gatverzekering Plus horen zijn:

 • Voorwaarden Preventie- en re-integratieondersteuning
 • Voorwaarden Rechtsbijstand

Extra voordelen in combinatie met Perspectief of ArboNed
Sluit u naast een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen via ons ook een contract met één van onze preferred suppliers Perspectief of ArboNed? Dan heeft u een aantal extra’s. U kunt gebruik maken van een preventiebudget, re-integratiebudget en de poortwachtergarantie zolang uw contract met Perspectief of ArboNed blijft lopen. Heeft u bovendien de WGA-eigenrisicoverzekering of een verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan? Dan verdubbelen het preventiebudget en re-integratiebudget. In dit geval zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Voorwaarden Preventie, re-integratieondersteuning en budgetten
 • Voorwaarden Rechtsbijstand

Bijzondere Voorwaarden
Als met u bijzondere afspraken zijn gemaakt, heten deze Bijzondere Voorwaarden (voorheen clausules). U vindt die later dit jaar terug op uw nieuwe polisblad. Op verzoek zenden wij u deze toe.

Voorwaarden die zijn vervallen
De volgende voorwaarden vervallen:

 • Algemene voorwaarden collectieve inkomensverzekeringen (nr. 1470)
 • Univé Gezond Ondernemen Plan Verzuim Conventioneel (nr. 1821, 1826, 1827 en 1829)
 • Verzuimverzekering Conventioneel (nr. 1822)
 • Univé WGA Eigen Risico Verzekering (nr. 1833)
 • WGA-gatverzekering Plus (nr. 1867)
 • Univé WIA-Doorstartmodule (nr. 1825)
 • Univé Voorwaarden Rechtsbijstandsdekking (nr. 1328)

Wijzigingsoverzichten
In de wijzigingsoverzichten leest u meer over de aanpassingen van uw verzekering(en). Afhankelijk van uw verzekering(en) kunt u de volgende raadplegen:

Naam pakket, verzekering of dienst

Nieuwe voorwaarden

Wijzigingsoverzichten

Compleet Verzekerd Mijn Personeel Algemene voorwaarden (2001)

Wijzigingsoverzicht (770944)

Verzekeringen

   
Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen  Aanvullende voorwaarden (2104) Wijzigingsoverzicht (770941)
WGA-eigenrisicoverzekering Aanvullende voorwaarden (2301)

Wijzigingsoverzicht (770943)

WGA-gatverzekering Plus  Aanvullende voorwaarden (2406) Wijzigingsoverzicht (770942)

Diensten bij uw verzekering

   
Preventie- en re-integratieondersteuning Voorwaarden preventie- en re-integratieondersteuning (2608) Wijzigingsoverzicht (770946)
Preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten

Voorwaarden preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten (2607)

Wijzigingsoverzicht (770945)