Uw pakket met personeelsverzekeringen

Uw wijzigingen

U heeft bij ons een pakket met één of meer personeelsverzekeringen. Met een brief informeerden wij u over de omzetting van deze verzekering(en) en dienstverlening naar ons pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel. Hierdoor veranderen er voor u enkele dingen. Voor meer informatie verwezen wij in de brief naar deze pagina.

Voor de verzekeringen en diensten van uw pakket gelden vanaf 1 januari 2019 de voorwaarden van het nieuwe pakket. Dit geldt voor de algemene voorwaarden van het pakket zelf. En ook voor de aanvullende voorwaarden die er per verzekering zijn. Of voor de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement, als de verzekering onder de Pensioenwet valt. Daarnaast zijn er nieuwe voorwaarden voor de diensten. In de tabel bij de brief ziet u welke voorwaarden vanaf 1 januari 2019 voor u gelden.

Bijzondere Voorwaarden
Er kunnen op uw pakket, of op één of meer van de verzekeringen of diensten ervan, Bijzondere Voorwaarden (voorheen clausules) van toepassing zijn. Op 1 januari 2019 gaan er wijzigingen in voor een aantal Bijzondere Voorwaarden. Als met u bijzondere voorwaarden zijn afgesproken, vindt u die later dit jaar terug op uw nieuwe polisblad.

Hieronder vindt u de nieuwe voorwaarden en wijzigingsoverzichten. In de wijzigingsoverzichten leest u meer over de aanpassingen van uw verzekering(en). Afhankelijk van uw verzekering(en) kunt u de volgende raadplegen:.

Naam pakket, verzekering of dienst

Nieuwe voorwaarden

Wijzigingsoverzichten

Compleet Verzekerd Mijn personeel

Algemene voorwaarden (2001)

Wijzigingsoverzicht (770930)

Verzekeringen

Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen

Aanvullende voorwaarden (2104)

Zie bijlage 1 bij uw brief. Voor een compleet beeld van verzekering kunt u de voorwaarden raadplegen.

Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld

Aanvullende voorwaarden (2103)

Zie bijlage 1 bij uw brief. Voor een compleet beeld van verzekering kunt u de voorwaarden raadplegen.

ZW-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2202)

Wijzigingsoverzicht (770833)

Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2203)

Wijzigingsoverzicht (770832)

WGA-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2301)

Wijzigingsoverzicht (770940)

WGA-gatverzekering Plus

Aanvullende voorwaarden (2406)

Wijzigingsoverzicht (770935)

WIA-aanvullingsverzekering onder 35%

Aanvullende voorwaarden (2408)

Wijzigingsoverzicht (770936)

Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom

Aanvullende voorwaarden (2505)

Wijzigingsoverzicht (770899)

Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen activiteitendekking

Aanvullende voorwaarden (2506)

Wijzigingsoverzicht (770898)

Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen

Aanvullende voorwaarden (2504) Wijzigingsoverzicht (770900)

Diensten bij uw verzekering

Preventie- en re-integratieondersteuning

Voorwaarden preventie- en re-integratieondersteuning (2608)

Wijzigingsoverzicht (770894)
Preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten Voorwaarden preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten (2607)

Wijzigingsoverzicht (770937)

Rechtsbijstand Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)

Wijzigingsoverzicht (770931)

Pensioenwet

   
Pensioenreglement WIA-aanvullings-verzekering onder de WIA-loongrens Pensioenreglement (2404) Wijzigingsoverzicht (770929)
Pensioenreglement WIA-aanvullings-verzekering boven de WIA-loongrens Pensioenreglement (2403) Wijzigingsoverzicht (770929)
Pensioenreglement WGA-gatverzekering Pensioenreglement (2405)  Wijzigingsoverzicht (770929)
Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement (2407) Wijzigingsoverzicht (770929)
Uitvoeringsovereenkomst
WIA 0-tot-100 Plan
Uitvoeringsovereenkomst (2402) Wijzigingsoverzicht (770929)
Addendum WIA 0-tot-100 Plan Addendum WIA 0-tot-100 Plan (2409) Dit is een addendum op uw huidige uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement(en). Het nummer van die uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement(en) kan afwijken van het nummer dat staat vermeld bij bovengenoemde documenten