Mijn aanpassing

Omzetting personeelsverzekering(en)

U heeft van ons een brief ontvangen over de omzetting van uw verzekering(en) en diensten naar het pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel. Voor de verzekeringen en diensten van uw pakket gelden vanaf 1 januari 2019 de voorwaarden van het nieuwe pakket. Op deze pagina vindt u uitgebreidere informatie over de wijzigingen.

In uw brief ziet u welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. Aan de hand daarvan kunt u vaststellen welke van onderstaande wijzigingsoverzichten voor u relevant zijn.

Naam pakket, verzekering of dienst

Nieuwe voorwaarden

Wijzigingsoverzichten

Compleet Verzekerd Mijn personeel

Algemene voorwaarden (2001)

Wijzigingsoverzicht (770930)

Verzekeringen

Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen

Aanvullende voorwaarden (2104)

Zie bijlage 1 bij uw brief. Voor een compleet beeld van verzekering kunt u de voorwaarden raadplegen.

Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld

Aanvullende voorwaarden (2103)

Zie bijlage 1 bij uw brief. Voor een compleet beeld van verzekering kunt u de voorwaarden raadplegen.

ZW-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2202)

Wijzigingsoverzicht (770833)

Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2203)

Wijzigingsoverzicht (770832)

WGA-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2301)

Wijzigingsoverzicht (770940)

WGA-gatverzekering Plus

Aanvullende voorwaarden (2406)

Wijzigingsoverzicht (770935)

WIA-aanvullingsverzekering onder 35%

Aanvullende voorwaarden (2408)

Wijzigingsoverzicht (770936)

Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom

Aanvullende voorwaarden (2505)

Wijzigingsoverzicht (770899)

Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen activiteitendekking

Aanvullende voorwaarden (2506)

Wijzigingsoverzicht (770898)

Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen

Aanvullende voorwaarden (2504) Wijzigingsoverzicht (770900)

Diensten bij uw verzekering

Preventie- en re-integratieondersteuning

Voorwaarden preventie- en re-integratieondersteuning (2608)

Wijzigingsoverzicht (770894)
Preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten Voorwaarden preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten (2607)

Wijzigingsoverzicht (770937)

Rechtsbijstand Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)

Wijzigingsoverzicht (770931)

Pensioenwet

   
Pensioenreglement WIA-aanvullings-verzekering onder de WIA-loongrens Pensioenreglement (2404) Wijzigingsoverzicht (770929)
Pensioenreglement WIA-aanvullings-verzekering boven de WIA-loongrens Pensioenreglement (2403) Wijzigingsoverzicht (770929)
Pensioenreglement WGA-gatverzekering Pensioenreglement (2405)  Wijzigingsoverzicht (770929)
Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement (2407) Wijzigingsoverzicht (770929)
Uitvoeringsovereenkomst
WIA 0-tot-100 Plan
Uitvoeringsovereenkomst (2402) Wijzigingsoverzicht (770929)
Addendum WIA 0-tot-100 Plan Addendum WIA 0-tot-100 Plan (2409) Dit is een addendum op uw huidige uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement(en). Het nummer van die uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement(en) kan afwijken van het nummer dat staat vermeld bij bovengenoemde documenten