Wat betaalt u (straks) voor een zieke medewerker?

Wat betaalt u als werkgever straks voor een zieke werknemer? Het antwoord op deze vraag laat nog even op zich wachten: de kogel is nog niet door de kerk als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte. Het kabinet wil de loondoorbetaling bij ziekte verkorten van twee naar een jaar, maar stuit op veel weerstand. Op Prinsjesdag zei minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij constructieve gesprekken voert met werkgevers en verwacht dat er binnen enkele weken een plan ligt. Tijd voor een update: wat zijn de bestaande regels voor doorbetaling van loon bij ziekte en wat zijn de plannen van het kabinet?

Wat betaalt u op dit moment voor een zieke medewerker?

Jaar  Kosten werkgever
 1 U betaalt uw zieke werknemer 70% van zijn laatstverdiende loon. Dit loon mag niet lager zijn dan het minimumloon. 

LET OP: afhankelijk van de cao waar u onder valt, gelden er mogelijk andere regels. Onder veel cao’s geldt bij ziekte een verplichting van 90% tot 100% doorbetaling van het loon in het eerste jaar.
 2 U betaalt uw zieke medewerker 70% van zijn laatstverdiende loon. Ook voor het tweede jaar geldt onder sommige cao’s nog een aanvulling op deze uitkering, variërend van 80% tot 100% van het laatstverdiende loon.
 3-12

 

  • Uw medewerker is tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt of tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam: u betaalt voor maximaal tien jaar premie voor zijn WGA-uitkering. Deze premie hangt af van de grootte van uw bedrijf, van de sector waar u onder valt en van de schadelast van uw bedrijf. Over het algemeen geldt: hoe groter uw bedrijf en hoe groter uw schadelast, hoe meer premie u betaalt.
  • Uw medewerker is voor meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt: u betaalt jaarlijks een publieke premie voor de IVA uitkering van uw werknemer.
Wat stelt het kabinet voor in het regeerakkoord?

Het kabinet Rutte-III wil graag dat bedrijven sneller mensen in vaste dienst nemen. Om dit te faciliteren, stelt het kabinet in het regeerakkoord, dat:

  • De loondoorbetalingsverplichting voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt teruggebracht van twee naar een jaar. In dit tweede jaar neemt het UWV de loondoorbetaling en de re-integratie over. De kosten hiervoor worden betaald via een collectieve uniforme premie die kleine werkgevers betalen.
  • De risicoperiode van de WGA wordt teruggebracht van tien naar vijf jaar. Na deze periode van premiedifferentiatie betalen werkgevers een collectieve uniforme premie.

Houd uw kosten beheersbaar
Wilt u de kosten van verzuim dekken? Dan kunt u de risico's onderbrengen in een Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Zo bent u financieel gedekt en krijgt u ondersteuning om uw medewerker snel weer aan het werk te helpen.Ook kunt u voor de Ziektewet en WGA-uitkering eigenrisicodrager worden. In het laatste geval betaalt u zelf de kosten van de WGA-uitkering en bent u verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Dit risico kunt u afdekken met een WGA-eigenrisicoverzekering

Benieuwd naar de kosten van verzuimverzekeringen voor jouw specifieke situatie? Vraag een offerte aan.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur