Aanleveren verzamelloonstaat 2017

U heeft onlangs een brief van ons ontvangen waarin wij u vragen om aanvullende gegevens. Op deze pagina kunt u de verzamelloonstaat 2017 uploaden.
Heeft u vragen over het aanleveren van de gegevens? Bel dan naar ons team Commerciële Binnendienst Inkomen op (0182) 544 891.

Gegevens

Upload hier uw verzamelloonstaat voor het jaar 2017

U kunt hier uw PDF bestand uploaden. U kunt de verzamelloonstaat opvragen bij uw administratiekantoor of accountant. Daarin moeten in ieder geval het verloonde SV-loon per werknemer en de totale SV-jaarloonsom vermeld zijn.

Bijzondere arbeidsverhouding

Had u in 2017 werknemers in dienst met een bijzondere arbeidsverhouding? Geeft u die dan hier op.

U kiest uit de volgende arbeidsverhouding: DGA: Directeur-grootaandeelhouder, NR: Werknemer met een no-risk status, STA: Stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden, VAO: Werknemer die volledig arbeidsongeschikt is, WGA Werknemer met een (gedeeltelijke) WGA-uitkering, WAO: Werknemer met een (gedeeltelijke) WAO-uitkering.