Veelgestelde vragen over de CAR- en Montage­verzekering

U heeft interesse in een CAR verzekering (ook wel: bouwverzekering of (CAR) Montageverzekering) voor de bouw. Maar misschien heeft u nog vragen. Zoals: is een CAR verzekering voor de bouw verplicht voor aannemers en onderaannemers? En wat kost een CAR Montageverzekering? Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen én de antwoorden. Meer weten? Bekijk dan deze informatie over onze CAR verzekering voor de bouw.

Wilt u liever direct een advies op maat? Neem contact op met een onafhankelijke adviseur! Deze kan u adviseren over welke verzekering het beste bij uw situatie past. 

Neem contact op met een adviseur

Top 6 van veelgestelde vragen over de CAR- en Montageverzekering

Wat is een CAR verzekering voor de bouw?

Een CAR verzekering voor de bouw is een verzekering voor alle materiële schade die op uw bouwplaats ontstaat. Daarbij kunt u denken aan schade door: diefstal, vandalisme, hevige storm, ontwerp- of bouwfouten. Omdat er in de bouw vaak veel met onderaannemers wordt gewerkt, is niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Met een bouwverzekering bent u ook gedekt voor schade door onderaannemers.

Meer weten over de CAR verzekering voor de bouw? Vraag het een adviseur!

Wat dekt de CAR verzekering voor de bouw?

De CAR Montageverzekering dekt:

 • Alle materiële schade die op de werklocatie ontstaat, bijvoorbeeld door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden tot maximaal het door u gekozen verzekerd bedrag (minimaal € 100.000,-, maximaal € 2 mln.).
 • Ook gedekt: materiële schade die onder uw verantwoordelijkheid aan het werk ontstaat, wanneer deze veroorzaakt is door bijvoorbeeld een (onder)aannemer, architect, constructeur, adviseur of de opdrachtgever zelf. Deze partijen worden ook als verzekerde aangemerkt. LET OP: dit is alleen het geval zolang de werkzaamheden vallen onder de verzekerde hoedanigheid op de polis.
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever tot € 500.000,-.
 • Schade tijdens de onderhoudstermijn (maximaal 12 maanden). Die moet schriftelijk zijn afgesproken in het bestek of de bouw- of montageovereenkomst met de opdrachtgever. Is een kortere termijn afgesproken dan geldt die kortere termijn. De onderhoudstermijn gaat direct in na de (deel)oplevering. In de onderhoudstermijn is schade door brand en ontploffing niet meer verzekerd, omdat die schade dan al gedekt is op de opstalverzekering van de opdrachtgever.

LET OP: Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade zonder dat er sprake is van beschadiging. Daarvan is sprake als u een vloer heeft gestort die niet voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en u moet het werk opnieuw doen.

U kunt uw verzekering aanvullen met een aantal dekkingen.

 • Hulpmateriaal: Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan, of diefstal van uw hulpmateriaal. Voorbeelden van hulpmateriaal zijn gereedschap, steigermateriaal of een bouwkeet. Ook schade aan gehuurd hulpmateriaal is standaard meeverzekerd, als u deze schade moet vergoeden aan de verhuurder. U kunt kiezen uit verzekerde bedragen van € 5.000,- tot € 50.000,-. Dit verzekerd bedrag geldt ook voor het gehuurde hulpmateriaal.

  De Hulpmateriaaldekking biedt ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden onder andere geen schade aan motorrijtuigen, zoals bulldozers, en schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier.

 • Eigendommen van directie en personeel: Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan eigendommen van directie en personeel van bedrijven die bij het werk zijn betrokken. Het gaat dan zowel om beschadiging als om verlies door diefstal. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 5.000,- of € 10.000,-.

  U heeft ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden alleen de kosten van reparatie of vervanging. Daarnaast vergoeden we geen schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier. Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.

 • Transport: Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan bouwcomponenten tijdens transport binnen de Benelux en Duitsland. Zowel beschadiging als diefstal is verzekerd, vanaf het moment dat de bouwcomponenten worden geladen totdat ze op de werklocatie zijn aangekomen. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 25.000,- of € 50.000,-.

  U heeft ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die is ontstaan door beschadiging of verlies tijdens zeetransport. En wij vergoeden ook geen schade door diefstal van bouwcomponenten uit niet afgesloten varend en drijvend materiaal, (lucht)vaartuigen, motorrijtuigen en andere mechanisch of elektrisch voortbewogen transport- of werkmateriaal. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Wilt u weten welke dekking past bij uw bedrijf? Een adviseur helpt u graag verder!

Is een CAR verzekering voor de bouw verplicht?

Nee, een bouwverzekering is niet standaard verplicht. In een bestek of een bouwovereenkomst kan uw opdrachtgever wel verplicht stellen dat u een bouwverzekering heeft.

Direct een offerte aanvragen voor een CAR- en Montageverzekering? Dat kan!

Wat kost een CAR verzekering voor de bouw?

De kosten van een CAR Montageverzekering hangen onder andere af van uw jaaromzet, het verzekerde bedrag en de dekkingen die u kiest. Zo kunt u naast schade aan uw bouwwerk ook schade verzekeren aan hulpmateriaal en schade aan eigendommen van uw opdrachtgever en personeel.
Hieronder vindt u een premievoorbeeld van een CAR Montageverzekering voor een aannemer. Dit is een indicatie, de exacte premie kan nog afwijken op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden.

Jaaromzet verzekerde werken: € 1.000.000,-
Het werk: € 250.000,-
Hulpmateriaal: € 5.000,-
Eigendommen direct en personeel: &euro 5.000,-
Transport: € 50.000,-
Premie: € 133,33
Assurantiebelasting: € 25,38
Totaal premie: € 158,71

De CAR Montageverzekering maakt onderdeel uit van ons MKB-pakket CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Wilt u weten wat u exact betaalt? Dat kan! U kunt een offerte aanvragen voor een CAR- en Montageverzekering bij een onafhankelijk adviseur. Een adviseur helpt u bij het vinden van een CAR- en Montageverzekering die past bij uw bedrijf.

Wat zijn de voorwaarden van de CAR Montageverzekering?

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u hier graag aan.

Naast deze top 6 van meest gestelde vragen, krijgen wij regelmatig specifieke vragen over de CAR- en Montageverzekering. Hieronder vindt u ze op een rij.

Ik heb een Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor mijn bedrijf. Heb ik dan wel een CAR verzekering voor de bouw nodig?

Een AVB biedt alleen dekking voor letselschade aan anderen en eigendommen van anderen waarvoor u aansprakelijk bent. Voert u relatief kleine klus- en bouwwerkzaamheden uit? Dan kan een AVB voldoende zijn. Schade aan de goederen die u plaatst en het eigen gereedschap of hulpmateriaal zijn dan voor uw eigen rekening.

Voert u grote bouwprojecten uit? Dan kunt u niet zonder een CAR Montageverzekering. Deze verzekering vergoedt namelijk ook schade aan het door u uitgevoerde werk. De verzekeraar vergoedt alle schade die tijdens het bouwproject op de bouwplaats ontstaat. Ongeacht wie er voor deze schade aansprakelijk is. Omdat er geen discussie is over de aansprakelijkheid kan de afhandeling van de schade zo snel verlopen. 

Ik ben onderaannemer. Heb ik dan wel een CAR verzekering voor de bouw nodig?

Ook als onderaannemer is het verstandig om een CAR verzekering voor de bouw af te sluiten. Uw opdrachtgever heeft hoogstwaarschijnlijk een Montageverzekering afgesloten voor het bouwproject, maar heeft mogelijk een hoog eigen risico. Bij schade kan uw opdrachtgever dit eigen risico aan u doorberekenen. Als u zelf een Montageverzekering afsluit weet u zeker dat schade aan het door u uitgevoerde werk gedekt is.

Zijn nevenaannemers ook verzekerd op de CAR verzekering voor de bouw?

Nee, nevenaannemers zijn niet meeverzekerd op de CAR verzekering. Wel verzekerd zijn: hoofdaannemer(s), onderaannemer(s), architect(en), constructeur(s) en de opdrachtgever of bouwdirectie.

Kan ik een ‘losse’ CAR verzekering voor de bouw afsluiten bij De Goudse?

Nee, wij bieden de CAR verzekering alleen aan in combinatie met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De dekkingen van deze 2 verzekeringen sluiten goed op elkaar aan. Als u deze verzekeringen bij dezelfde verzekeraar heeft lopen, voorkomt u discussie in geval van schade.

Ik ben particulier en wil mijn huis verbouwen. Kan ik hiervoor een CAR Montageverzekering bij De Goudse afsluiten?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij verzekeren geen losse projecten en bieden alleen een doorlopende dekking. Bovendien kunt u een CAR Montageverzekering alleen sluiten in combinatie met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Ik wil een CAR verzekering voor de bouw afsluiten. Moet ik hiervoor een bouw-/aannemingsovereenkomst aanleveren en wat moet hier in staan?

Ja, wij willen dat een aantal zaken met betrekking tot het werk schriftelijk zijn vastgelegd.

 • Een duidelijke omschrijving van de opdracht, ‘het werk’
 • De aanneemsom, inclusief materialen en inclusief arbeidsloon
 • De start- en verwachte einddatum van het werk
 • Of er wel of geen onderhoudstermijn is afgesproken en wat de duur hiervan is. 

CAR verzekering voor de bouw vergelijken?

Wilt u onze CAR Montageverzekering vergelijken met een CAR Montageverzekering van andere verzekeraars? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij of zij brengt de risico’s voor uw bedrijf in kaart en kijkt welke CAR verzekering voor de bouw het beste past bij uw bedrijf.

Hoe sluit ik een CAR verzekering voor de bouw af?

Als u een CAR verzekering voor de bouw wilt afsluiten, is het belangrijk dat u kiest voor een verzekering die past bij uw situatie. Zo hangt de hoogte van uw premie bijvoorbeeld af van uw werkzaamheden en de dekking die u kiest. Kortom, de keuze voor de beste en meest voordelige CAR Montageverzekering is niet altijd zo gemakkelijk. Een onafhankelijk adviseur kan u hierbij helpen.

Zo snel mogelijk afsluiten? Vul het offerte aanvraagformulier in en een onafhankelijk adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.