Veelgestelde vragen over de arbeids­ongeschikt­heids­verzekering (AOV)

U heeft interesse in een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar misschien heeft u nog vragen. Zoals: is een AOV verplicht? En wat kost een AOV?  Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen én de antwoorden. Meer weten? Bekijk dan deze informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wilt u liever direct een advies op maat? Neem contact op met een onafhankelijke adviseur! Deze kan u adviseren over welke verzekering het beste bij uw situatie past. 

Top 5 van veel gestelde vragen over AOV voor ondernemers

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Stel, u krijgt een ongeluk of wordt (langdurig) ziek waardoor u niet meer kan werken. Uw inkomen valt dan in een klap weg. Als u zelf geen spaarpotje heeft, bestaat er voor u als zelfstandig ondernemer geen enkel vangnet. Alleen de bijstand blijft dan over. Een AOV biedt de zekerheid van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. 

Wat is verzekerd bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers weet u vooraf exact wat de hoogte is van uw uitkering. Of u als ondernemer nu volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. 

Extra dienstverlening

Met onze Ondernemers-AOV is niet alleen uw inkomen verzekerd. We helpen u ook om weer aan het werk te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van uw werkplek of een coachingstraject. 

En zelfs als u gewoon aan het werk bent, heeft u profijt van onze Ondernemers-AOV. U kunt kosteloos gebruik maken van de preventieve diensten van twee onafhankelijke dienstverleners om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, zoals: 

 • De Persoonlijke Gezondheidscheck van Niped.
 • Persoonlijke coaching voor u en uw gezinsleden door ICAS.

Wat als uw situatie verandert? 

U kunt als ondernemer te maken krijgen met veranderingen in uw bedrijf of uw privésituatie. Ook dan wilt u een verzekering die bij u past. Met de AOV-waardemeter brengt u jaarlijks met uw verzekeringsadviseur uw actuele situatie en wensen in kaart. Zo weet u meteen of aanpassingen aan uw verzekering nodig zijn. Bent u jonger dan 55 jaar? Dan kunt jaarlijks uw verzekerde bedrag met maximaal 10% verhogen, zonder dat u hiervoor medische informatie hoeft aan te leveren. 

Wat is niet verzekerd?

Als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen uitkering. U krijgt ook geen uitkering tijdens de periode van het eigen risico. In beide situaties ondersteunen wij u wel om weer (volledig) te gaan werken. In sommige situaties is er geen dekking. Bijvoorbeeld als u de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt of als u een ongeluk krijgt terwijl u onder invloed van alcohol of drugs bent.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht?

Nee, een AOV is niet wettelijk verplicht voor ondernemers. Wel wordt de AOV waarschijnlijk verplicht voor zzp’ers. Voor iedere ondernemer is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Want, ook u kan ziek worden of een ongeluk krijgen waardoor uw inkomen ineens (gedeeltelijk) wegvalt.   

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangen af van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Uw beroep
 • Leeftijd
 • Het bedrag dat u wilt verzekeren
 • De eindleeftijd en de eigen risicotermijn waar u voor kiest.

Daarnaast kunt u kiezen voor een premie die jaarlijks wordt aangepast aan uw leeftijd of een vaste premie. Deze premie wordt vastgesteld op basis van uw leeftijd bij het afsluiten van de verzekering. 
Kortom: de keuze voor een AOV die bij uw situatie past, is nog niet zo gemakkelijk. Daarom werken wij samen met onafhankelijk adviseurs die u hierbij kunnen helpen.

Wilt u weten wat u exact betaalt? Dat kan! U kunt een offerte aanvragen voor een AOV bij een onafhankelijk adviseur. Een adviseur helpt u bij het vinden van een AOV die past bij u en uw bedrijf. Ook kan hij of zij ons aanbod vergelijken met dat van andere verzekeraars. Op deze manier kiest u voor de AOV die het beste bij uw wensen aansluit. 

Naast deze top 5 van meest gestelde vragen, krijgen wij regelmatig specifieke vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hieronder vindt u ze op een rij.

 

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Omdat ook u ziek kan worden of een ongeluk kan krijgen. Als u als gevolg hiervan (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, bent u in een klap (een deel van) uw inkomen kwijt. Als ondernemer kunt u dan niet terugvallen op een vangnet vanuit de overheid. In het meest extreme geval blijft, na het “opeten” van uw vermogen en afhankelijk van het inkomen van uw partner, alleen de bijstand over. Een AOV beschermt u tegen dit inkomensverlies. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vergelijken?

Veel verzekeraars in Nederland bieden een AOV aan. Allemaal met een eigen premie en voorwaarden. Als u een goede keuze wilt maken, is het verstandig om het aanbod van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Wilt u onze arbeidsongeschiktheidsverzekering  vergelijken met een AOV van andere verzekeraars? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij of zij brengt de risico’s voor u in kaart en kijkt welke verzekeraar een AOV aanbiedt die het beste bij u past.

Wat is gedekt bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De AOV voor ondernemers biedt u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U weet van tevoren hoeveel uitkering u ontvangt voor ieder percentage dat u arbeidsongeschikt raakt. Daarnaast krijgt u ondersteuning bij re-integratie en kunt u gebruik maken van (preventieve) diensten die arbeidsongeschiktheid helpen voorkomen. 

Wat is niet gedekt bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

 • Als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, heeft u geen recht op een uitkering
 • Tijdens de periode van uw eigen risico heeft u geen recht op een uitkering 
 • Geen dekking als er sprake is van opzet of roekeloosheid
 • Geen dekking als u een ongeluk krijgt onder invloed van alcohol of drugs

Hoe kan ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten?

Als u een AOV-verzekering wilt afsluiten, is het belangrijk dat u kiest voor een verzekering die past bij uw situatie. Zo hangt de hoogte van uw premie onder andere af van het percentage van uw inkomen dat u wilt verzekeren en de eindleeftijd waar u voor kiest. 

Kortom, de keuze voor de beste en meest passende AOV-verzekering is niet altijd zo gemakkelijk. Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen. Direct aan de slag? Vul het offerte aanvraagformulier in en een onafhankelijk adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Tot welke eindleeftijd kan ik mij verzekeren voor arbeidsongeschiktheid?

U kunt kiezen voor een eindleeftijd tussen de 55 en 68 jaar. In sommige gevallen, afhankelijk van u beroep en werkzaamheden, kunt u kiezen voor een maximale eindleeftijd van 55 of 60 jaar. Als u na een aantal jaren stopt met handenarbeid, of veel minder handenarbeid gaat verrichten, kunt u op dat moment de eindleeftijd verhogen tot bijvoorbeeld 68 jaar.

Is de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar voor ondernemers?

Ja, een AOV is altijd fiscaal aftrekbaar voor ondernemers. U kunt de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in mindering brengen op uw fiscale inkomen bij de opgave van de inkomstenbelasting. Dit scheelt al snel honderden euro’s per jaar (37,25% of 49,5% van uw premie). 

Premievoorbeeld
Tandarts, 40 jaar (Bruto jaarinkomen: € 85.000,-)
Verzekerd bedrag: € 50.000,-
Eindleeftijd: 68 jaar
Eigen risicotermijn: 1 maand
AOV-premie (bruto): € 445,- per maand (€ 5.300, - per jaar)
Fiscaal voordeel: € 5.300,- x 49.5% (box 1) = € 2.625, -
AOV-premie netto: € 227,- per maand (€ 2.730,- per jaar)

Wat is het ‘eigen risico’ bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De eigenrisicotermijn is de periode dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen recht heeft op een uitkering. U kunt kiezen voor een eigenrisicotermijn van 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen. Bent u na afloop van uw eigen risicotermijn nog arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een uitkering van uw verzekeraar. 

Kan ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten zonder een medische keuring of gezondheidsverklaring?

Bent u starter? Dan hoeft u geen uitgebreide medische informatie aan te leveren en is een validiteitsverklaring voldoende. Dit is mogelijk als u:

 • Maximaal € 25.000,- verzekert (bij aanvang van de verzekering)
 • Op de ingangsdatum van uw verzekering minder dan een halfjaar geleden voor het eerst een bedrijf bent gestart
 • Op die ingangsdatum minimaal 30 en maximaal 45 jaar oud bent
 • Geen zwaar beroep heeft of zware werkzaamheden uitvoert 

Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Is een uitkering bij zwangerschap meeverzekerd bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Bent u zwanger en bent u op de uitgerekende bevallingsdatum minimaal een jaar verzekerd? Dan krijgt u een uitkering voor de duur van 112 dagen min uw eigen risicotermijn.

 

Eigen risicotermijn Duur zwangerschap*
30 dagen 82 dagen
60 dagen 52 dagen
90 dagen 22 dagen
180 dagen geen uitkering
365 dagen geen uitkering
730 dagen geen uitkering

* U ontvangt in deze periode 100% van het bedrag dat u verzekerd heeft.

Hoe wordt mijn uitkering berekend?

De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt dan is uw uitkering op jaarbasis gelijk aan uw verzekerde bedrag.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan bedraagt de uitkering een gedeelte van uw verzekerde bedrag. Hieronder staat welk percentage van het verzekerde bedrag u ontvangt bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
 
Percentage arbeidsongeschiktheid Percentage van het verzekerd bedrag
80 t/m 100% 100%
65 tot 80% 75%
55 tot 65% 60%
45 tot 55% 50%
35 tot 45% 40%
25 tot 35% 30%
0 tot 25% Geen uitkering

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid?

Worden wij het niet met elkaar eens over het percentage arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u ons vragen om een herbeoordeling. Geeft u dan duidelijk aan waarom u het niet met ons eens bent en waar uw bezwaar op gericht is. Wij stellen de mate van arbeidsongeschiktheid in dat geval opnieuw vast.
Het is mogelijk dat u dan opnieuw medisch en/of arbeidsdeskundig moet worden onderzocht. De uitkomst van deze herbeoordeling is dan voor u en voor ons bindend. De kosten van de herbeoordeling zijn voor onze rekening.