Informatie over Corona

Het coronavirus en verzekeringen van De Goudse 

Het lijkt erop dat we voorlopig nog met het coronavirus te maken hebben. Er komen bij ons veel vragen binnen. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een vragenlijst opgesteld over corona.

Wilt u weten in hoeverre er dekking is voor het coronavirus? Of heeft u andere vragen? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Maatregelen vanuit de overheid

De overheid biedt diverse regelingen voor ondernemers. Zie voor de actuele status de site van de rijksoverheid.

UWV gaat coulant om met Wet verbetering poortwachter 
Mogelijk leidt de coronacrisis ertoe dat u niet (volledig) kunt voldoen aan de re-integratieverplichtingen die u heeft voor een geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker. Het UWV stelt zich dan coulant op. Dat blijkt uit een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. Het UWV houdt rekening met de mogelijke invloed die corona heeft gehad op de re-integratieactiviteiten. Als er naar het oordeel van het UWV sprake is van een ‘deugdelijke grond’ volgt er geen boete als u noodgedwongen de re-integratieactiviteiten niet (volledig) heeft kunnen uitvoeren. U vindt de precieze voorwaarden in het addendum.

Gratis coaching voor mkb-ondernemers met coronaproblemen 
Ondervindt u als ondernemer problemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u kosteloze professionele coaching krijgen, bijvoorbeeld wanneer u failliet dreigt te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gefinancierd wordt.

Ondernemen Met Personeel

Bekijk onze website Ondernemen Met Personeel. Hier geven wij antwoord op veelgestelde ondernemersvragen. U kunt zich hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief