Direct regelen

Adreswijziging

Gaat u verhuizen en bent u verzekerd bij De Goudse? Stuur dan een mail naar info@goudse.com met als onderwerp: Adreswijziging. Vermeld daarin dan de volgende gegevens, zodat wij onze administratie kunnen aanpassen:

  • Uw naam
  • De namen van eventuele mede-verzekerden die meeverhuizen
  • Uw oude adres
  • Uw nieuwe adres
  • Polisnummer(s) van uw verzekering(en)
  • Op welke datum dit ingaat

Hoe snel reageren wij?

Wij verwerken uw adreswijziging in maximaal tien werkdagen. Bij een pensioenverzekering kan deze termijn oplopen tot dertig werkdagen. Als bevestiging ontvangt u een nieuwe polis. Daarvan gaat een kopie naar uw verzekeringsadviseur.

Persoonlijk advies of offerte aanvragen

Wij werken heel bewust samen met onafhankelijke adviseurs. Zij bieden u een oplossing die het beste aansluit bij uw profiel en bedrijf. Een onafhankelijke adviseur werkt op basis van professioneel risicomanagement, wijst u op zaken waar u nog niet over heeft nagedacht en adviseert u hoe u het beste met uw risico’s kunt omgaan.

Zakelijke schade melden

Heeft u als ondernemer schade opgelopen of per ongeluk schade toegebracht aan eigendommen van een ander? Meld dit dan zo snel mogelijk. Dan helpen wij u graag snel verder.
Wilt u als particulier een schade melden, klik hier

Via uw adviseur

U kunt uw schade melden via uw verzekeringsadviseur.
Die neemt u al het werk uit handen. Daar bent u tenslotte voor verzekerd.
specialist

Schadeformulier

U kunt uw schade melden met het schadeformulier. Dit vindt u in de tabel hieronder.
schade-melden

Schade waarbij direct herstel vereist is

Bel ons dan op (0182) 544 775. Dit nummer is 24/7 bereikbaar, ook in weekenden.
    bouw-hamer

De Goudse Alarmcentrale

Expat (wereldwijd): +31 71 5681892
Expat (vanuit de VS): 001 800 694 9832
Reis: +31 71 568 18 90
Verkeer: +31 70 314 56 70
bedrijf

Heeft u rechtsbijstand nodig?

Voor rechtsbijstand of juridisch advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK). Bel (079) 344 81 81 of mail naar nieuwemelding@srkrechtsbijstand.nl. Zij helpen u graag verder.
zakelijke-dienstverlening

Fraude

De Goudse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Goudse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
  • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
  • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
  • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
  • aangifte bij de politie.

Overzicht schadeformulieren

Heeft u schade? Download dan het schadeformulier. Dit kunt u printen, invullen en opsturen naar het bijbehorende e-mailadres. Is er spoed of heeft u vragen? Dan kunt u ook bellen.

Schadecategorie

Schadeformulier 

E-mail

Telefoonnummer

Aansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid, Bedrijfsgebouw en Inventaris of Goederen  Schadeaangifteformulier Algemeen schade@goudse.com (0182) 544 775
Arbeidsongeschiktheid
(Ondernemers-AOV) 
Melding Arbeidsongeschiktheid Ondernemers-AOV aovschade@goudse.com (0182) 544 984
Arbeidsongeschiktheid
(zelfstandigen)
Schadeaangifteformulier AOV (0182) 544 984 
Expat Pakket Schadeaangifteformulier Expat Pakket claims@goudse.com (0182) 544 916
Expat Pakket Ziektekosten Schadeaangifteformulier Expat Pakket Ziektekosten claims@goudse.com (0182) 544 916
Letselschade Schadeaangifteformulier Algemeen personenschade@goudse.com (0182) 544 883
Ongevallen Schadeaangifteformulier Ongevallen schade@goudse.com (0182) 544 883
Rechtsbijstand (Dit gaat via SRK) Neem contact op met SRK  nieuwemelding@srkrechtsbijstand.nl (079) 344 81 81
Reis en annulering Schadeaangifteformulier Reis- en Annuleringskosten claims@goudse.com (0182) 544 886
Vervoer Schadeaangifteformulier Auto (Europees) schade@goudse.com (0182) 544 777
Vervoer Eigen Goederen  nvt schade@goudse.com (0182) 544 777