Informatie over Corona

Het coronavirus en verzekeringen van De Goudse 

Het coronavirus breidt zich verder uit en steeds meer mensen krijgen direct of indirect te maken met de gevolgen ervan. Er komen bij ons veel vragen binnen. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een vragenlijst opgesteld over corona.

Wilt u weten in hoeverre er dekking is voor het coronavirus? Of heeft u andere vragen? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Maatregelen vanuit de overheid

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Het kabinet heeft twee noodpakketten gemaakt met tijdelijke regelingen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Een overzicht van deze steun vindt u op de site van de rijksoverheid. Naast informatie over de:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in loonkosten 
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): inkomensondersteuning en leningen 

vindt u daar ook informatie over de volgende maatregelen:

 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID - 19 (TOGS): eenmalige gift van € 4.000,-
 • Tegemoetkoming  Vaste Lasten mkb (TVL): maximaal € 50.000,- per 4 maanden (ingangsdatum 1 juni 2020, opvolger TOGS).  
 • Belastingmaatregelen
 • Energiebelastingen
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups
 • Klein Krediet Corona
 • Qredits
 • Overzicht regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt ook een handig overzicht met veel praktische informatie.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte 
Wij wijzen u graag ook op de Regeling compensatie transitievergoeding. Dit is geen nieuwe regeling in verband met corona, maar mogelijk voor u wel relevant. U kunt bij het UWV compensatie aanvragen als u een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. U krijgt dan compensatie voor de transitievergoeding die u aan uw werknemer heeft moeten betalen. Zo voorkomt u dat u na twee jaar loon doorbetalen met nog meer kosten wordt geconfronteerd.  Dit kan ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Uw werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • U heeft hem een transitievergoeding betaald

UWV gaat coulant om met Wet verbetering poortwachter
Mogelijk leidt de coronacrisis ertoe dat u niet (volledig) kunt voldoen aan uw re-integratieverplichtingen. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf verplicht gesloten is. Het UWV stelt zich dan coulant op. Dat blijkt uit een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. U moet wel een goede motivatie geven, die het UWV later zal beoordelen. Het UWV houdt ook na afloop van de coronacrisis rekening met de mogelijke invloed die corona heeft gehad op de re-integratieactiviteiten. Als er naar het oordeel van het UWV sprake is van een ‘deugdelijke grond’ volgt er geen boete als u noodgedwongen de re-integratieactiviteiten niet (volledig) heeft kunnen uitvoeren. U vindt de precieze voorwaarden in het addendum.

Gratis coaching voor mkb-ondernemers met coronaproblemen 
Ondervindt u als ondernemer problemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u kosteloze professionele coaching krijgen, bijvoorbeeld wanneer u failliet dreigt te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gefinancierd wordt. Voorheen betaalden zij hiervoor een eigen bijdrage van € 150,-. OKB is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat. De stichting werkt met zo’n 300 vrijwilligers (veelal oud-ondernemers) en staat jaarlijks ruim 1.000 ondernemers bij. Naar schatting weet ongeveer de helft van hen hun onderneming te herstellen.

Ondernemen Met Personeel

Bekijk onze website Ondernemen Met Personeel. Hier geven wij antwoord op veelgestelde ondernemersvragen. U kunt zich hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief