Informatie over Corona

Het coronavirus en verzekeringen van De Goudse 

Het coronavirus breidt zich verder uit en steeds meer mensen krijgen direct of indirect te maken met de gevolgen ervan. Er komen bij ons veel vragen binnen. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een vragenlijst opgesteld over corona.

Wilt u weten in hoeverre er dekking is voor het coronavirus? Of heeft u andere vragen? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Maatregelen vanuit de overheid

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Een overzicht van deze steun vindt u op de site van de rijksoverheid. Specifiek voor zzp’ers en mkb’ers zijn er vergaande regelingen van kracht, voor zowel de korte als de langere termijn. Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht.

Naast informatie over de:

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW); en
 • Extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers en mkb’ers (Tozo)

vindt u daar ook informatie over de volgende maatregelen:

 • Compensatieregeling van € 4.000,- voor de zwaarst getroffen bedrijven (met name horeca, reisbranche, evenementenbranche en bedrijven in culturele sector)
 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
 • Uitstel belastingbetaling
 • Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Maatregelen voor stopzetten toeristenbelasting voor ondernemers en maatregelen voor de cultuursector

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte 
Wij wijzen u graag ook op de Regeling compensatie transitievergoeding. Dit is geen nieuwe regeling in verband met corona, maar mogelijk voor u wel relevant. U kunt bij het UWV compensatie aanvragen als u een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. U krijgt dan compensatie voor de transitievergoeding die u aan uw werknemer heeft moeten betalen. Zo voorkomt u dat u na twee jaar loon doorbetalen met nog meer kosten wordt geconfronteerd.  Dit kan ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Uw werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • U heeft hem een transitievergoeding betaald.

UWV gaat coulant om met Wet verbetering poortwachter
Het zou kunnen dat u door de coronacrisis niet kan voldoen aan alle re-integratieverplichtingen. U kunt dan rekenen op coulance van het UWV. Dit vermeldt het UWV in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. Door de coronacrisis kan het re-integratieproces van uw zieke werknemers vertraging oplopen of stil komen te liggen. Bijvoorbeeld door een verplichte bedrijfssluiting. U moet wel voldoende motiveren waarom bepaalde re-integratieactiviteiten niet zijn uitgevoerd. Het UWV beoordeelt daarna of zij deze redenen voldoende plausibel vinden. Ook na afloop van de coronacrisis zal het UWV rekening houden met situaties waarbij het coronavirus de re-integratieactiviteiten beïnvloedde. Het UWV beoordeelt dan of dit een ‘deugdelijke grond’ vormt om geen loonsanctie (vanwege het niet nakomen van de poortwachtersverplichtingen) op te leggen. De precieze voorwaarden zijn te lezen in het addendum.

Ondernemen Met Personeel

Bekijk onze website Ondernemen Met Personeel. Hier geven wij antwoord op veelgestelde ondernemersvragen. U kunt zich hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief