Informatie over Corona

Het coronavirus en verzekeringen van De Goudse 

Het lijkt erop dat we voorlopig nog met het coronavirus te maken hebben. Er komen bij ons veel vragen binnen. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een vragenlijst opgesteld over corona.

Wilt u weten in hoeverre er dekking is voor het coronavirus? Of heeft u andere vragen? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Coronadienstverlening voor relaties met een verzuimverzekering

Heeft u bij ons een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen? Dan kunt u tot 1 juli 2021 op onze kosten gebruikmaken van extra diensten om uw personeel – en ook uzelf – inzetbaar te houden. Met deze extra ondersteuning reiken wij u de helpende hand in deze rare tijden.

Wat houdt dit in?
We merken dat de behoeftes en de problematiek sterk uiteenlopen. Een restaurant loopt bijvoorbeeld tegen heel andere dingen aan dan een supermarkt. We hebben daarom een breed aanbod van dienstverlening samengesteld, laagdrempelig en concreet, dat kan worden afgestemd op de specifieke behoeftes. 

U kunt gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

 • Online werkplekcheck bij rug-, nek- en schouderklachten
 • ‘Blijf aan het werk’-gesprek bij psychische klachten
 • Hulp bij stagnerende re-integratie
 • Coaching van de ondernemer

Meer weten?
Wilt u er meer over weten, bijvoorbeeld over de spelregels die hierbij gelden? Lees dan de informatie op de speciale pagina van deze site.

Maatregelen vanuit de overheid

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis met meerderde regelingen. Het eerste steunpakket liep eind mei af, het tweede pakket eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht. Een overzicht van deze steun vindt u op de site van de rijksoverheid. U vindt daar informatie over de:
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in loonkosten als ondernemers verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): regeling voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die voorziet in inkomensondersteuning als het inkomen onder het sociaal minimum daalt en in leningen om liquiditeitsproblemen op te vangen.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL): voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben.

Daarnaast vindt u er ook informatie over de volgende maatregelen:
 • Belastingmaatregelen
 • Energiebelastingen
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups
 • Klein Krediet Corona
 • Qredits
 • Overzicht regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector
 • Overzicht regelingen culturele, sport en creatieve sector
 • Overzicht regelingen mediasector
 • Time-out-arrangement (TOA)
 • Voucher kredietregeling

Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt ook een handig overzicht met veel praktische informatie.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte 
Wij wijzen u graag ook op de Regeling compensatie transitievergoeding. Dit is geen regeling in verband met corona, maar mogelijk wel relevant voor u. Werkgevers kunnen bij het UWV compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Zij krijgen dan compensatie voor de transitievergoeding die zij aan hun werknemer hebben moeten betalen. Zo voorkomen werkgevers dat zij na twee jaar loon doorbetalen met nog meer kosten worden geconfronteerd.

UWV gaat coulant om met Wet verbetering poortwachter
Mogelijk leidt de coronacrisis ertoe dat u niet (volledig) kunt voldoen aan de re-integratieverplichtingen die u heeft voor een geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf verplicht gesloten is. Het UWV stelt zich dan coulant op. Dat blijkt uit een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. U moet wel een goede motivatie geven, die het UWV later zal beoordelen. Het UWV houdt ook na afloop van de coronacrisis rekening met de mogelijke invloed die corona heeft gehad op de re-integratieactiviteiten. Als er naar het oordeel van het UWV sprake is van een ‘deugdelijke grond’ volgt er geen boete als u noodgedwongen de re-integratieactiviteiten niet (volledig) heeft kunnen uitvoeren. U vindt de precieze voorwaarden in het addendum.

Gratis coaching voor mkb-ondernemers met coronaproblemen 
Ondervindt u als ondernemer problemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u kosteloze professionele coaching krijgen, bijvoorbeeld wanneer u failliet dreigt te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gefinancierd wordt. Voorheen betaalden zij hiervoor een eigen bijdrage van € 150,-. OKB is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat. De stichting werkt met zo’n 300 vrijwilligers (veelal oud-ondernemers) en staat jaarlijks ruim 1.000 ondernemers bij. Naar schatting weet ongeveer de helft van hen hun onderneming te herstellen.

Ondernemen Met Personeel

Bekijk onze website Ondernemen Met Personeel. Hier geven wij antwoord op veelgestelde ondernemersvragen. U kunt zich hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief