Verandering in samenstelling groep familieaandeelhouders

11-01-2017 08:17

Eind 2015 hebben vijf aandeelhouders, die een gezamenlijk belang van tussen de 20-25% in De Goudse vertegenwoordigen, aangegeven dat zij hun aandelen Goudse Verzekeringen B.V. willen verkopen.

Na een intensief traject heeft dit uiteindelijk tot een transactieovereenkomst geleid waarbij De Goudse N.V. samen met een aantal huidige aandeelhouders de aangeboden aandelen heeft gekocht. Tijdens deze transactie zijn ook twee leden van de vierde generatie toegetreden als aandeelhouder.

In combinatie met deze transactie heeft De Goudse een vijfjarige Tier 3-kapitaalsfaciliteit aangetrokken van EUR 10 mln. Na deze transactie blijft de solvabiliteit van De Goudse N.V. boven de 200% (Solvency II).

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van De Goudse zijn blij met deze uitkomst en danken de vertrekkende aandeelhouders voor hun constructieve bijdrage en het in hen gestelde vertrouwen in de vele jaren dat zij aan De Goudse verbonden zijn geweest. Ook zijn zij verheugd dat de blijvende en nieuwe aandeelhouders nadrukkelijk hebben uitgesproken De Goudse als een zelfstandig en onafhankelijk familiebedrijf te willen blijven voortzetten.

Print deze pagina