Joke Bakker-Jansen vertrekt bij De Goudse

04-05-2017 14:02

Bakker-Jansen, CFRO bij De Goudse, heeft in goed overleg met de raad van commissarissen wegens persoonlijke overwegingen besloten met ingang van 16 mei 2017 terug te treden als statutair bestuurder. Zij blijft voorlopig nog aan De Goudse verbonden om een goede overdracht van de uitvoering van de strategie te bewerkstelligen en wil zich gaan richten op een nieuwe uitdaging met internationaal karakter.

Bakker-Jansen: “Ik heb een heel intensieve en zeer leerzame tijd gehad bij De Goudse. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen periode. Financieel staat De Goudse er goed voor met een solvabiliteitspositie in de top van de markt. De strategische herijking is afgerond en de contouren van de strategische change programma’s staan, het Solvency 2 raamwerk is goed verankerd in de organisatie, het management team is versterkt, zeer ervaren en uitstekend in staat om de uitvoering ter hand te nemen.”

De raad van commissarissen is Bakker-Jansen als ondernemend en energieke bestuurder zeer erkentelijk voor haar werk bij De Goudse. De organisatie staat er mede dankzij Bakker-Jansen goed voor. De raad van commissarissen wenst Bakker-Jansen alle succes in haar toekomstige carrière.

Bakker-Jansen wil tot slot al haar collega’s, de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen danken voor de goede samenwerking.

Print deze pagina