Adviseur blijft kompas voor de toekomst van De Goudse

16-01-2017 14:48

Tijdens de nieuwjaarsviering op 10 januari jl. onderstreepte Geert Bouwmeester, voorzitter a.i. van de Raad van Bestuur van De Goudse Verzekeringen, voor de aanwezige medewerkers en onafhankelijke financieel adviseurs, nogmaals dat de samenwerking met onafhankelijke financieel dienstverleners het kompas voor de toekomst blijft.

Bijeenkomst medewerkers en adviseurs
Op 10 januari jl. vond in het kantoor van De Goudse de nieuwjaarsbijeenkomst met medewerkers plaats. Ook een aantal van de met De Goudse samenwerkende financieel adviseurs waren hiervoor uitgenodigd. Geert Bouwmeester: “We kijken als verzekeraar terug op een goed 2016. De winstgevendheid is, zoals het er nu naar uitziet, in lijn met het budget. Gelet op de recent gesloten contracten die zijn ingegaan op 1 januari 2017, is er groei van De Goudse in 2017 te verwachten. De gesloten contracten hebben onder meer tot de verdubbeling van de WGA-portefeuille geleid, een resultaat waar we uiteraard zeer tevreden over zijn. Maar we groeien ook bij Schade Zakelijk, Expat & Reis en De Zeeuwse. Dit succes danken wij niet alleen aan onze eigen medewerkers, maar ook aan de samenwerking met het onafhankelijke intermediair. Juist om die reden hebben we ervoor gekozen om het nieuwe jaar sámen met hen te starten.”

Meerwaarde in maatwerk
Bouwmeester licht in zijn nieuwjaarstoespraak toe waarom De Goudse, in tegenstelling tot vele andere maatschappijen, expliciet voor het intermediair kiest: “We leven momenteel in een tijd waarin financiële instellingen alleen maar groter en groter worden. In de afgelopen 15 jaar is het aantal schadeverzekeraars dat werkzaam is in Nederland ongeveer gehalveerd. Voor levensverzekeringen is de daling zelfs 60%. Veel partijen moeten het hebben van volume dat makkelijk, snel en dus tegen lage kosten verwerkt kan worden. Voor De Goudse biedt dit kansen om haar sterke punten nog beter te profileren. Wij zijn sterk juist daar waar risicodekking extra aandacht vraagt en maatwerk is vereist. Omdat het risico wat complexer is, of omdat de klant extra aandacht nodig heeft. Dat is de markt waarin ook financieel adviseurs het sterkst zijn. Belangrijke voorwaarde om die adviesrol ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, is dat de toegankelijkheid van advies gewaarborgd blijft, met name voor de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.”

De recente commerciële resultaten bij veel bedrijfsonderdelen geven alle reden om met veel vertrouwen naar 2017 te kijken.

Print deze pagina