Klachten en Geschillen Zorg

Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u niet tevreden, vertel het ons. We denken dan graag met u mee zodat we tot een oplossing kunnen komen. U kunt een eventuele klacht schriftelijk melden en opsturen naar het onderstaande adres.

Aevitae, gevolmachtigde van N.V. VGZ Cares
Postbus 2561
6401 DB Heerlen

Uw klacht wordt geregistreerd en u ontvangt hiervan een bevestiging. Hierna neemt de verantwoordelijke afdeling uw klacht in behandeling. U ontvangt uiterlijk binnen 30 dagen een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeert de behandelaar of de afdeling Klachtenmanagement u hierover.

Als we uw klacht afwijzen of niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De ombudsman probeert dan te bemiddelen. Als dit niet succesvol is of vooraf duidelijk is dat bemiddeling niet mogelijk is, wordt de klacht behandeld door de Geschillencommissie. Deze commissie geeft een bindend advies dat voor u en voor ons geldt. Bent u dan niet tevreden dan kunt u eventueel naar de burgerlijk rechter stappen.

Print deze pagina