Fraudebeleid

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Bijvoorbeeld door schade te vergoeden als die gedekt is. Of door u een pensioenuitkering uit te betalen waarvoor u premie heeft betaald. En wij moeten erop kunnen vertrouwen dat u ons altijd correct informeert.

Voorkom onduidelijkheden
Als u bij het aanvragen van een verzekering niet goed weet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan gerust even contact op met uw adviseur. Ook wanneer u schade claimt en u weet niet zo goed hoe u moet handelen of welke informatie wij van u verwachten, vraag dan gerust even advies bij uw adviseur. Dit voorkomt dat er misverstanden ontstaan.

Fraude kost eerlijke verzekerden geld
Soms komt het voor dat iemand ons bewust onjuist informeert. Bijvoorbeeld door onjuiste informatie te geven over de oorzaak van een schade. Of door schade groter voor te doen dan die eigenlijk is. Of door een bedrag op een bon of rekening te veranderen. Dat kan ertoe leiden dat wij een onterechte uitkering doen of te veel uitbetalen. En dat is niet alleen vervelend voor ons maar ook voor alle verzekerden. Onze uitkeringen worden immers uiteindelijk betaald door de premies die wij van al onze verzekerden ontvangen. Hoe meer wij moeten uitbetalen, hoe hoger de premie wordt. En daar is niemand bij gebaat.

Actief bestrijdingsbeleid
Daarom heeft De Goudse een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude. Wij bekijken schadeclaims en andere documenten heel goed voordat wij uitkeren. En wij maken ook gebruik van de ervaringen van andere verzekeraars.  Eventueel kunnen wij een onderzoek in laten stellen door gespecialiseerde onderzoeksbureaus, die als dat voor het onderzoek nodig is, gebruik kunnen maken van (verborgen) camera’s.

Maatregelen
Als wij constateren dat iemand fraude heeft gepleegd, nemen wij maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn:

  • In geval van strafbaar handelen doen wij aangifte bij de politie.
  • Wij nemen de schadeclaim en de persoonsgegevens op in ons interne incidentenregister.
  • Wij brengen andere verzekeraars op de hoogte door de persoonsgegevens op te nemen in het externe verwijzingsregister, dat namens de verzekeraars beheerd wordt door de Stichting CIS. Wij informeren altijd betrokkene hierover.
    Hierdoor kunnen andere verzekeraars zien, dat betrokkene bij De Goudse in het incidentenregister voorkomt. 
  • De gemaakte (onderzoeks)kosten worden in rekening gebracht.
  • Er wordt geen schade vergoed. Ook niet als een deel van de claim wel terecht was.
  • De verzekering wordt met onmiddellijke ingang opgezegd, zonder teruggave van de premie.
  • Alle schadeverzekeringen bij ons worden opgezegd, zonder teruggave van premie.

Wilt u fraude melden?
Weet u dat iemand fraude heeft gepleegd en wilt u dit melden? Neem dan contact op met ons team Speciale Zaken op telefoonnummer (0182) 544 858.

U kunt ook een e-mail sturen naar specialezaken@goudse.com. Wilt u anoniem informatie verstrekken over door u ontdekte fraude dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Print deze pagina