Eigen risico

Voor alle verzekerden vanaf 18 jaar geldt voor 2016 op de basisverzekering een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. Daarnaast kunnen verzekerden van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico. Uw declaraties worden dan pas vergoed als u meer dan het totale eigen risicobedrag heeft gedeclareerd. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico betaalt u een lagere premie.

De volgende kosten vallen niet onder het verplichte en het vrijwillige eigen risico:

  • Zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar
  • Een bezoek aan de huisarts
  • Ketenzorg
  • Verloskundige zorg
  • Hulpmiddelen die u in bruikleen heeft (zoals krukken)
  • Verpleging en verzorging (thuiszorg/wijkverpleging)
  • Vervoer van een donor
  • Nacontroles van een nier- of leverdonor
  • Kraamzorg (Let op: u betaalt wel een eigen bijdrage
  • Pedicurezorg voor diabetici bij een podotherapeut

In deze gevallen worden de zorgkosten volledig vergoed. U hoeft dan geen eigen risico te betalen.
 
Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En heeft u eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico geldt wel.

Als uw behandeling (DBC-zorgproduct) in een jaar start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van dat jaar. Ook als de behandeling in het daaropvolgend jaar stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt. Van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2016 geopereerd wordt en in januari 2017 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2016.

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt uw behandeling langer dan wordt een vervolg-DBC gestart. Dit kan ook voorkomen als u bijvoorbeeld na 120 dagen nog een nacontrole heeft in het ziekenhuis. Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan het eigen risico van beide jaren betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis.

Bent u geopereerd in een jaar en vindt de vervolgafspraak na 42 dagen of later plaats en valt deze afspraak in het volgende jaar? Dan moet u eigen risico in beide jaren betalen.

Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, biedt de overheid in bepaalde gevallen een compensatie: de Compensatie eigen risico. De overheid betaalt hiermee een deel van het eigen risico terug. U krijgt vanzelf bericht als u recht hebt op een compensatie. Meer informatie over de compensatie voor het eigen risico vindt u op de website van het CAK.

​Stuurt de zorgaanbieder de nota rechtstreeks naar ons? Dan brengen wij het bedrag bij u in rekening. Hebt u zelf een nota ontvangen van de zorgaanbieder? Dan kunt u deze declareren.

Geldt er een eigen bijdrage voor de zorg die u hebt gehad? Dan brengen we die in mindering op de vergoeding die u krijgt. Hebt u een verplicht én vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten van zorg eerst in mindering gebracht op het verplicht eigen risico en daarna op het vrijwillig eigen risico. U ontvangt uiteindelijk van ons een factuur voor het betalen van het verplicht en/of vrijwillig eigen risico.

Wij kunnen zorgaanbieders of zorgarrangementen aanwijzen waarbij je geen of maar een gedeeltelijk bedrag aan verplicht eigen risico verschuldigd bent. Op dit moment hebben we geen zorgaanbieders aangewezen.

Print deze pagina