CAR- en Montageverzekering

Bij bouwprojecten kan altijd schade ontstaan. Bijvoorbeeld door diefstal, vandalisme, hevige storm, ontwerp- of bouwfouten. Of een luxe keuken die tijdens de montage beschadigd raakt. Omdat er vaak veel partijen bij betrokken zijn, is het niet altijd duidelijk wie er dan verantwoordelijk is. Met de CAR- en Montageverzekering is alle materiële schade die op de bouwplaats ontstaat verzekerd, of het nu door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden wordt veroorzaakt. En ook schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is verzekerd.

De CAR- en Montageverzekering sluit aan op de Aansprakelijkheidsverzekering.

Voordelen

  • U biedt zekerheid voor iedereen die onder uw verantwoordelijkheid werkt, want alle materiële schade die op de bouwplaats ontstaat is verzekerd.
  • Doet u installatiewerk? Dan is schade door verlies of beschadiging van zaken die u heeft gemonteerd ook meeverzekerd. Ook als u deze zaken zelf heeft geleverd!
  • Met de dekking Hulpmateriaal is zelfs gehuurd ongemotoriseerd hulpmateriaal standaard meeverzekerd. Zoals steigers en gereedschappen.
  • Schade die in de onderhoudsperiode na oplevering ontstaat is verzekerd, tot maximaal 12 maanden.

Schade ter plekke afgewikkeld

  • We schakelen bij grotere schades op de bouwplaats snel een onafhankelijke deskundige in, die ter plekke het uit te keren schadebedrag kan vaststellen.
  • Als u het eens bent met het schadebedrag, krijgt u dit binnen een paar dagen uitbetaald. Valt het werkelijke schadebedrag uiteindelijk hoger uit? Dan krijgt u het verschil alsnog van ons uitbetaald.

Aanvullende dekkingen

Print deze pagina