Kortingen op producten van De Goudse

Collectieve zorgverzekering De Goudse

De collectiviteitskorting op het contract van het in-actieve Goudse personeel is zowel 6% op de premie van de basisverzekering als 6% op de premie van de aanvullende verzekeringen.

Let op: U kunt alleen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering indien u tijdens uw actieve dienst bij De Goudse al deelnemer was. Als gepensioneerde van De Goudse is aanmelding voor deze collectieve zorgverzekering niet mogelijk!

De collectieve zorgverzekering van De Goudse is ondergebracht bij Aevitae.

Korting op schade- en levensverzekeringen

De personeelskortingen op de schade- en levensverzekeringen bedraagt gemiddeld 35%.

Hierna een wat technische toelichting:
In het kader van de werkkostenregeling moet het extra voordeel t.o.v. het toegestane wettelijk maximum van 20% gezien worden als een voordeel voor de (oud) medewerkers. De Goudse heeft hiervoor een bedrag opgenomen onder de Vrije ruimte. Overigens is die Vrije ruimte gelimiteerd tot 1,2% van de Loonsom van De Goudse. Zodra De Goudse er boven komt moet 80% loonheffing worden afgedragen.

Rentekorting personeelshypotheken

Ook de leden van de VGG met een hypotheek van De Goudse met personeelskorting hebben in april 2016 een brief van De Goudse ontvangen. Dit in verband met de nieuwe fiscale wetgeving die op 1 januari 2016 van kracht is geworden. In het Downloadcentrum kunt u er meer over lezen. U vindt daar een:

  • Voorbeeld van de brief van De Goudse aan betrokkenen,
  • Mail van de VGG met vragen aan De Goudse,
  • Mail van De Goudse met antwoorden aan de VGG.