Downloadcentrum

Downloads

Het Downloadcentrum is de verzamelplaats voor op de website opgenomen documenten.

Aanmeldingsformulieren VGG voor gepensioneerden
Aanmeldingsformulieren VGG voor ex-slapers
Convenant Goudse
Huishoudelijk Reglement + Aanpassing
Nieuws De Goudse (kort en persberichten)
Nabestaandenpensioen en AOW-uitkering (artikel)
Pensioenreglement
Pensioen bij scheiding
      Artikel Pensioen van jou, van mij, van ons allebei
      Artikel Pensioen bij scheiding
Privacyverklaring
Rentekorting personeelshypotheken
    Voorbeeldbrief De Goudse aan betrokkenen
    Mail VGG met vragen aan De Goudse
    Mail met antwoorden De Goudse aan VGG
Statuten + Aanpassing
Verslagen bestuursvergaderingen
    Verslag van bestuursvergadering 58 op 6 november 2018
    Verslag van bestuursvergadering 57 op 3 juli 2018
    Verslag van bestuursvergadering 56 op 24 april 2018
    Verslag van bestuursvergadering 55 op 23 januari 2018
Verslagen en jaarstukken ledenvergaderingen
    Verslag van de 15e Algemene Jaarvergadering van de VGG op 24 april 2018
    Jaarstukken VGG 2018
    Verslag van de 14e Algemene Jaarvergadering van de VGG op 17 oktober 2017
    Jaarstukken VGG 2017
    Verslag van de 13e Algemene Jaarvergadering van de VGG op 26 april 2016
    Jaarstukken VGG 2016
Verslagen overleg bestuur VGG met management De Goudse
    Verslag overleg met management De Goudse op 6 november 2018
    Verslag overleg met management De Goudse op 21 november 2017