Downloadcentrum

Downloads

Het Downloadcentrum is de verzamelplaats voor op de website opgenomen documenten. Waar mogelijk is in de teksten op de betreffende pagina's direct gelinkt naar onderstaande documenten.

Aanmeldingsformulieren
Voor gepensioneerden
Voor ex-slapers

Documenten van de VGG
Convenant Goudse
Statuten + Aanpassing
Huishoudelijk Reglement + Aanpassing
Privacyverklaring 
Zorgverzekering 2019

Informatie over pensioenen
Pensioenreglement van St. Pensioenfonds Goudse
Pensioen van jou, van mij, van ons allebei (artikel)
Pensioen bij scheiding (artikel)
Nabestaandenpensioen en AOW-uitkering (artikel)
Informatie over loonheffingskorting 
Deze hypotheekregels veranderen in 2020 
Uitgebreid overzicht heffingskortingen 2020

Informatie over overdracht personeelshypotheken
Brief Goudse over overname hypotheken door ASR
Reactie Goudse op vragen overname hypotheken

Informatie over rentekorting personeelshypotheken
Voorbeeldbrief De Goudse aan betrokkenen
Mail VGG met vragen aan De Goudse
Mail met antwoorden De Goudse aan VGG

Overige artikelen
AJV van 21 april 2020 afgelast
Huur- en zorgtoeslag voor ouderen over 2019 en 2020

Stukken voor de algemene jaarvergaderingen (AJV)
Stukken voor de 17e AJV op 21 april 2020
Stukken voor de 16e AJV op 16 april 2019
Stukken voor de 15e AJV op 24 april 2018
Stukken voor de 14e AJV op 17 oktober 2017
Stukken voor de 13e AJV op 26 april 2016

Verslagen van de algemene jaarvergaderingen
Verslag van de 16e AJV op 16 april 2019
Verslag van de 15e AJV op 24 april 2018
Verslag van de 14e AJV op 17 oktober 2017
Verslag van de 13e AJV op 26 april 2016

Verslagen van bestuursvergaderingen
Verslag bestuursvergadering 63 op 21 januari 2020 
Verslag bestuursvergadering 62 op 12 november 2019 
Verslag bestuursvergadering 61 op 9 juli 2019 
Verslag bestuursvergadering 60 op 16 april 2019 
Verslag bestuursvergadering 59 op 22 januari 2019 
Verslag bestuursvergadering 58 op 6 november 2018 
Verslag bestuursvergadering 57 op 3 juli 2018 
Verslag bestuursvergadering 56 op 24 april 2018 
Verslag bestuursvergadering 55 op 23 januari 2018

Verslagen van overleg met management De Goudse
Verslag overleg met management De Goudse op 6 november 2018
Verslag overleg met management De Goudse op 21 november 2017