Persbericht De Goudse: Premieomzet De Goudse groeit in 2021 opnieuw

Persbericht

Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft in 2021 een nettowinst geboekt van € 47,4 mln. (2020: € 16,5 mln.). Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben daar in 2021 positief aan bijgedragen. De totale omzet groeide -als gevolg van autonome groei en een aantal acquisities- in het afgelopen jaar met € 83 mln. naar € 867 mln. De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2021 uit op 203% (2020: 197%) en het aansprakelijk vermogen groeide van € 434 mln. naar € 518 mln. Hierover is op 22 april 2022 een persbericht verstuurd.