Persbericht De Goudse: Premieomzet De Goudse groeit in 2020 met meer dan honderd miljoen

23 april 2021 10.45 uur

Persbericht

De Goudse heeft in 2020 een positief resultaat geboekt van € 16,5 mln. Dat is minder dan in 2019 (€ 36,6 mln.), wat het gevolg is van een daling van de beleggingsopbrengsten en een stijging van de schadelast bij verzuimverzekeringen vanwege de coronapandemie. De totale omzet bedroeg € 784 mln. (2019: € 685 mln.). Het premie-inkomen was € 688 mln. (2019: € 572 mln.). De periodieke premie groeide met 12% naar € 600,5 mln. (2019: € 536,9 mln.). Hierover is op 23 april 2021 een persbericht verstuurd.