Persbericht De Goudse: De Goudse Verzekeringen en verzuimspecialist Sazas gaan samenwerken

Persbericht

De Goudse Verzekeringen en verzuimspecialist Sazas starten een samenwerking. Onderdeel van de overeenkomst is dat De Goudse voor 20% gaat participeren in Sazas, De Goudse en Sazas voeren verkennende gesprekken om het productassortiment van Sazas te verbreden met producten voor onder andere WIA, AOV en Ziektewet Eigen Risico van De Goudse. Ook wordt er gekeken naar het ontwikkelen van gemeenschappelijke arbodiensten. Hierover is op 31 mei 2023 een persbericht verstuurd.