Overlijden Leen Visser

26 maart 2020 13.15 uur

Overlijden Leen Visser

Na een recentelijk door ons gezonden brief ontvingen wij bericht dat de heer Leen Visser op 3 december 2019 is overleden. Leen werkte op kantoor Gouda en hield zich o.a. bezig met herverzekering. Wij wensen zijn dierbaren sterkte met dit verlies.

Het bestuur van de V.G.G.