Overlijden Jaap van Gelder

Wij ontvingen bericht dat ons lid de heer Jaap van Gelder op 30 december jl. is overleden. Jaap maakte jarenlang deel uit van de directie van De Goudse. Hij had het aandachtsgebied Brand en Transport onder zijn hoede. In september vorig jaar werd hij 95. Vanwege dit kroonjaar bracht één van onze leden hem, namens het bestuur, persoonlijk nog een mooie bos bloemen.

Wij wensen de familie sterkte met hun verlies.