Onjuiste berekening pensioen door Progress

08-01-2019 8:45

Onjuiste berekening pensioen door Progress

Binnen De Goudse is een aantal voormalig Unilever medewerkers werkzaam of werkzaam geweest. Deze medewerkers hebben uiteraard naast hun Goudse pensioen ook een pensioen opgebouwd bij Unilever. Er is in december van 2018 een brief verstuurd door Progress (pensioenfonds van Unilever) dat bij de uitvoering van de pensioenbetalingen er door het uitvoerende administratiekantoor foutieve inhoudingen zijn gedaan. Er hebben inhoudingen (o.a. AOW-premie) plaatsgevonden die niet van toepassing waren.
Indien een gepensioneerde een belastingaangifte heeft gedaan, werd dit automatisch door de belastingdienst gecorrigeerd. Maar deed je geen aangifte, dan is er dus te weinig netto pensioen uitbetaald.
Wij kennen een aantal collega’s die bij Unilever hebben gewerkt en waarvan wij ook weten dat deze zelf aangifte doen. Maar we hebben geen totaal overzicht. Vandaar dat het ons verstandig leek dit bericht te plaatsen.