Nieuws van de 16e Algemene Jaarvergadering (AJV) op 16 april 2019

23-04-2019 11:51

Nieuws van de 16e Algemene Jaarvergadering (AJV) op 16 april 2019

Het verslag en andere stukken zijn geplaatst in het Downloadcentrum. Daar vindt u het:
  • Verslag van bestuursvergadering 60 op 16 april 2019,
  • Verslag van de 16e Algemene Jaarvergadering op 16 april 2019,
  • aangepaste Huishoudelijk Reglement met art. 7 over Privacy.

N.a.v. besluiten tijdens de jaarvergadering zijn op de website deze wijzigingen aangebracht:
  • Besloten is voor 2019 geen vrijwillige bijdrage te vragen, zie bij Lidmaatschap.
  • Jan Jaap Sarink en Gert Dazler vormen de nieuwe kascontrole commissie, zie bij Contact VGG.